Det är Greenpeace som är klimatbovarna

Motståndet mot skogsbruket är en stor klimatbov, vilket förstärks av Greenpeaces aktivister och mediebolagens fördummande rapportering, skriver Ester Hertegård i veckans ledare.

Ett totalstopp på avverkningar skulle påverka Sveriges utsläpp negativt, skriver Ester Hertegård.
Ett totalstopp på avverkningar skulle påverka Sveriges utsläpp negativt, skriver Ester Hertegård.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Det börjar bli tjatigt att om och om igen behöva försvara skogsbrukandet, men uppenbarligen finns det fortfarande ett behov. I höst ska beslut tas om skogsbrukets framtid både i Sverige och EU. Lobbyarbetet från de som vill att skogen ska stå orörd har varit skrämmande framgångsrikt. Resultatet har blivit att det framstår som tveksamt om vad som egentligen är bäst för klimatet, att bruka skogen eller att låta den stå som en så kallad kolsänka. Debatten förfaller lätt till känsloargument.

Hur skulle ett totalstopp på avverkningar egentligen påverka Sveriges utsläpp? Nyligen publicerades en rapport som utvärderat vad olika scenarier innebär (The forest carbon debt illusion, Peter Holmgren). Låter man skogen stå utan att bruka den alls, så blir nettonyttan för klimatet ett borttagande av 0,87 gigaton koldioxid, medan en brukad skog tar bort 1,84 gigaton under samma tidsperiod (40 år).

En stor skillnad. Det beror på substitutionen från fossila till biobaserade produkter, och att ett aktivt brukande håller tillväxten i skogen på högre nivå än obrukad som långsamt degenereras. Även ett scenario med 10 procents minskning av arealen skog som brukas prövades, med samma resultat; om brukandet minskar så minskar skogens klimatnytta. Det gör motståndet mot skogsbruket till en stor klimatbov. Ett färskt exempel är Greenpeace, vars aktivister stoppar upp Sveaskogs avverkningar i norr.

Att skogen gör bäst nytta när största delen av den brukas är nog bekant för de flesta läsare av Land Skogsbruk, men det är viktigt att fortsätta debattera frågan aktivt från skogsbrukets sida med bra underlag till argumenten.

Debatten fördummas av de stora mediabolagen. Dagens Nyheter har under hela 2021 haft en serie artiklar där utrymmet nästan uteslutande getts åt skogsbrukskritiker. Inte ens public service är neutral i skogsfrågan. När Näringslivets Medieinstitut tidigare i år granskade hur Sveriges Television rapporterar om skog och skogsbruk, så visade det sig att de vanligaste inslagen om skogsbruket var negativa.

Så tjatet om skogsbrukets nytta och självklara del av Sveriges sysselsättning, industri och arv behöver fortsätta.

LÄS MER: Det behövs skogsskövlare i debatten om skogen

LÄS MER: Hållbart att bruka skogen på rätt sätt