”Det är lätt att tro att det är den sanna bilden”

Medias sökarljus verkar just nu vara inställt på jordbrukets djurhållning i allmänhet och Krav-organisationen i synnerhet. På onsdagskvällen visades SVTs Uppdrag gransknings program om brister i svensk djuromsorg. Dagen innan hade TV4 ett inslag som till synes visade på grova brister vid slakt av grisar och kor på ett Krav-slakteri.

FOTO: ISTOCK

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Bilderna är mycket starka och upprör med all rätt många människor, även bönder som värnar om sina djur. Inga djur ska vanvårdas eller plågas, varken ute på gårdarna eller i slakterier. Vartenda fall av vanvård eller djurplågeri är ett misslyckande, och måste omedelbart rättas till.

Det handlar om undantag

För den konsument som inte har så mycket kunskap eller insyn i lantbruket är det lätt att tro att detta är den sanna bilden av svensk djurhållning. Jag fortsätter dock att med en dåres envishet hävda att det handlar om undantag. Det antal förelägganden som Sveriges länsstyrelser gör, och som inte är synonymt med vanvård, handlar inte ens om en procent av alla Sveriges djurhållare.

Det är inte fel att jordbrukets djurhållning granskas av media. Det är en av medias viktigaste uppgifter att uppmärksamma missförhållanden och orättvisor, och även jordbruket måste kunna klara sådana granskningar. Men visst kan man ha synpunkter på hur det görs.

De behöver hjälp och stöd

I de allra flesta fall av vanvård är förklaringen att något gått snett hos djurhållaren. Personliga tragedier som olycksfall, sjukdom, depression, missbruk eller ekonomiska svårigheter kan vara någon av förklaringarna. Människor i den situationen behöver hjälp och stöd. Inget blir bättre av att de trycks upp med en mikrofon och kamera på kökstrappan. Det är inte konstigt att flera av dem, personer som dessutom är ovana vid media och som oväntat stöter ihop med Uppdrag gransknings programledare på sin egen gårdsplan, känner sig påhoppade och vägrar svara.

Man kan också ha invändningar mot att även TV4 nu använder sig av bilder från djurrättsaktivisternas olagligt uppriggade kamera på slakteriet. Men vad man än tycker om det är det ett faktum att mycket få journalister tackar nej till ett "scoop" och att djurrättsaktivisterna kommer att fortsätta sin kampanj mot alla typer av djurproduktion.

Dags att uppmärksamma de grundläggande problemen

Enda sättet att slippa kritik i medierna är att med stöd och andra åtgärder se till att vanvårdsfallen minimeras. Och så kunde man ju önska att TV, när de nu lägger så mycket resurser på att bevaka jordbruket, också kunde uppmärksamma de stora och grundläggande problemen. Som om det med ständigt ökande byråkrati och sjunkande lönsamhet går att bedriva en svensk livsmedelsproduktion. Och hur unga människor trots dessa utmaningar ska våga satsa på ett jobb i de gröna näringarna.

LÄS MER: "Trolla inte bort hur djuren hade det på gården"

LÄS MER: "Jag pratar gärna djuromsorg med Uppdrag Granskning"

LÄS MER: Varför samarbetar ni med aktivister?

LÄS MER: Djurskyddskontroll både verkningslös och rättsosäker

LYSSNA: Lantbrukspodden: Uppdrag granskning om Arlagården