"Det är väldigt dumt att bygga bort åkermark"

Jordbruksmark och vattentillgång är nästa stora säkerhetspolitiska fråga. Därför är det oklokt att exploatera den jordbruksmark vi har, anser Bo Pellnäs, före detta överste och säkerhetspolitisk expert.

Jordbruksverket släppte nyligen en rapport som visar att exploateringen av jordbruksmark i Sverige fortsätter i oroande takt. Bara mellan 2006 och 2010 försvann 3 000 hektar bördig jordbruksmark, visar rapporten.

Det är en utveckling som den före detta översten och säkerhetspolitiska experten Bo Pellnäs varnar för. Han menar att tillgången på jordbruksmark och vatten kommer att bli nästa stora säkerhetspolitiska fråga efter energifrågan.

– Befolkningen växer kraftigt och klimatförändringarna kan leda till att stora delar av det södra jordklotet får problem att framställa livsmedel och försörja sig. Det finns en risk att vi kommer att återgå till 1800-talets geopolitik med tvister om den rättmätiga ägaren till jordbruksmark och färskvatten. Därför är det väldigt dumt att bygga bort den åkermark som vi har i Sverige, säger Bo Pellnäs.