Det går bättre för polska bönder

Polska bönder får allt bättre lönsamhet. Förra året steg intäkterna med 30 procent.

Polska bönder ökar sin lönsamhet.
Polska bönder ökar sin lönsamhet. FOTO: MOSTPHOTOS

2017 var ett bra år för polska bönder, i genomsnitt steg deras intäkter med 30 procent från året innan. Det skriver Polen nu.

Uppgifterna kommer från det polska departementet för jordbruk och livsmedelsekonomi till nyhetsbyrån PAP.

Vissa delar lyckas bättre

Jordbruket i de västra och nordvästra delarna av Polen är de som har lyckats får det största överskottet, men över lag växte produktionen med 12 procent medan kostnaderna ökade med bara 2 procent.

Mjölk gynnsamt

Det var den inhemska produktionen och mjölkproduktion som var mest gynnsam för de polska bönderna, fruktproduktion och andra grödor var mindre lönsamma.