Norrskog om specialanpassade skotaren: ”Har gått riktigt bra”

Ulf Göransson är produktionstekniker på Norrskog. Han är nöjd med den specialanpassade skotaren med extremt breda däck och band.

Entreprenören Jonas Amrén och Norrskogs produktionstekniker Ulf Göransson.
Entreprenören Jonas Amrén och Norrskogs produktionstekniker Ulf Göransson. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

Norrskog har 35 maskingrupper igång inom sitt område där mycket av skogen växer på marker med dålig bärighet.

– I framtiden kan vi inte räkna med kylan som hjälp utan vi måste lära oss ännu mer att planera och nyttja ris, rötter och toppar för att kunna avverka när det inte är tjäle ni marken, förklarar Ulf Göransson

Planera rätt

Han menar att det handlar om att planera rätt från början för att bärighetsanpassa avverkningen. För Norrskog börjar det med att en skogsrådgivare gör en första bedömning av avverkningstrakten. Sedan görs en drivningsteknisk bedömning.

– Om det handlar om riktigt känsliga områden brukar även jag blanda mig i, säger Ulf Göransson.

Erfarenhet viktig

Generellt sett handlar det om att bedöma jorddjupet och att titta på bundet och rörligt vatten. Markfuktighetskartan, optisk besiktning och maskinförarna erfarenheter är viktiga delar.

Använts vid behov

Den avverkningstrakt som maskingruppen nu kör på är på knappt 5 000 kubik där majoriteten skog är gammal gran som är över 120 år. Den specialanpassade maskingruppen som Jonas Amrén har använts där den behövts som mest och fungerat som bäst.

– Det är vår uppgift att se till att maskinerna nyttjas maximalt för att undvika körskador och när det gäller Jonas specialanpassade skotare har det gått riktigt bra, konstaterar han.

LÄS MER: Skonsamma skotaren – ”en frälsare som flyter fram”