Det internationella arbetet spelar roll

Det saknas inte utmanar i svenskt jord- och skogsbruk. Men att vi organiserar oss näringspolitiskt gör oss starkare, både i Sverige och i världen, skriver Palle Borgström.

Palle Borgström, förbundsordförande, LRF.
Palle Borgström, förbundsordförande, LRF. FOTO: TT

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

När jag skriver den här krönikan är jag nyligen hemkommen från LRFs riksförbundsstämma. Jag tar med mig den energi och framtidstro som präglade stämmodebatten. Vi har en unikt viktig roll i samhället och jag är mer motiverad än någonsin att fortsätta leda LRF framåt och tillvarata de möjligheter vi ser som gör skillnad för våra medlemmar.

Uppdraget som förbundsordförande innehåller många skilda arbetsuppgifter. En av dem är att företräda Sveriges bönder och LRF vid internationella sammankomster. Efter två pandemiår med digitala möten, arrangeras i år ett fysiskt möte för World Farmers Organization, WFO, en global bondeorganisation som LRF är medlem i. Syftet med mötet är att samla bondeorganisationer från hela världen för att stärka varandra och utbyta erfarenheter.

Bonderörelsen är bred och mångfacetterad. Vi finns i alla länder och utgör ryggraden i samhället. Jord- och skogsbruket ser olika ut över världen, både vad gäller odlings- och produktionsförutsättningar och inte minst lagar och regler. Vi konkurrerar med varandra, både mellan länder och mellan produktionsinriktningar och företag. Men vi har också mycket som förenar. Inte minst vår viktiga roll i att fortsätta produktionen, även om framtiden ter sig osäker. Vi kan se att det sker stora förändringar i världen. Ekonomin präglas av återhämtning efter pandemin och kraftiga handelsstörningar med anledning av kriget i Ukraina och sanktionerna mot Ryssland.

Via olika samarbetsorganisationer, både i Norden, EU och globalt, kan LRF som organisation vara representerad på viktiga internationella arenor. De årliga klimattoppmötena är ett exempel där jordbrukets intresse är representerat av WFO för att skapa förståelse för de gröna näringarna och vad vi kan bidra med.

Att möta bönder från hela världen skänker inspiration, men också ödmjukhet. Mina tankar går till bönderna i Ukraina som arbetar under livsfarliga förhållanden där minor och föroreningar i jordbruksmarken verkar vara en krigsstrategi. Jag tänker också på den hänsynslösa torkan i Indien där skördar förstörts och där hettan är hälsovådlig.

Det saknas inte utmanar i svenskt jord- och skogsbruk. Men att vi organiserar oss näringspolitiskt gör oss starkare, både i Sverige och i världen.

Palle Borgström, förbundsordförande, LRF

LÄS MER: ”Medlemsdemokratin är styrkan i LRF”