"Det jag köpt måste jag kunna använda"

"Är skogen en trygghet för mig när jag ska ta över, nu när äganderätten är som ett lotteri?". Hugo Eriksson, 18, är en av UR:s åtta utvalda förstagångsväljare som håller tal under Almedalen. Han valde sin hjärtefråga - skogen.

Christian Carlsson, KDU, till höger, svarade för hur Kristdemokraterna vill tackla de frågor Hugo Eriksson ställde om äganderätten.
Christian Carlsson, KDU, till höger, svarade för hur Kristdemokraterna vill tackla de frågor Hugo Eriksson ställde om äganderätten. FOTO: ÅSA NILSSON

Av 100 förstagångsväljare som UR intervjuat, har åtta valts ut för att hålla ett anförande på Almedalen och ställa frågor till företrädare för de politiska ungdomsförbunden.

Oroad över äganderätten

I dag vid lunchtid var det Hugo Erikssons tur. Han kommer från en skogsägarfamilj utanför Örnsköldsvik och studerar till jägmästare. Frågan om äganderätten är något som oroar honom när han funderar på hur hans framtid ska te sig.

– Min far och mina farföräldrar har haft skogen som en trygghet. Är den en trygghet för mig nu när jag ska ta över, när äganderätten är som ett lotteri, frågade han från UR:s scen i Visby.

– I framtiden vill även jag vara säker på att kunna bedriva skogsbruk som mina förfäder.

Kristdemokraterna svarade

Christian Carlsson från Kristdemokratiska Ungdomsförbundet var den politiker som fick svara.

– Ingen avverkning ska kunna stoppas utan full kompensation, sade han och fortsatte att för KD gäller frihet under ansvar och frivilliga avsättningar ska vara huvudinriktningen.

– Det låter som en bra lösning på problemet, men frågan är vad resten av Alliansen tycker, sade Hugo Eriksson, och där fick Christian Carlsson erkänna att det visste han inte.

Levande landsbygd viktig valfråga

Efteråt tyckte Hugo Eriksson att han fick konkret svar av Christian Carlsson. Norrlandsfrågor och levande landsbygd är viktiga frågor för honom nu när han ska rösta för första gången i höst.

– Man ska kunna leva på det man gör, säger han till Land Skogsbruk.

– Om man ska leta efter fler nyckelbiotoper - säg att jag köper en fastighet för fem miljoner, och sedan inte kan avverka - då kan jag inte betala lånen. Jag måste kunna lita på att det jag har köpt - det ska jag kunna använda.