Det måste mer till för att skydda åkermarken

Att bevara åkermark är en viktig och högaktuell fråga. Om den politiska viljan finns hos regeringen och samarbetspartierna bör de föreslå att bättre skydd, skriver Magnus Oscarsson (KD).

Det räcker inte med en miljöbalk med fina ord. Här måste mer till för att skydda och bevara åkermarken, svarar Magnus Oscarsson.
Det räcker inte med en miljöbalk med fina ord. Här måste mer till för att skydda och bevara åkermarken, svarar Magnus Oscarsson.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Jag vill tacka föreningen Fängelsefritt Trelleborg för frågan. Att bevara åkermark är en viktig och högaktuell fråga. Åkermark är viktig att skydda, den är en förutsättning för den modernäring som jordbruket är och en ändlig resurs som tar tusentals år av hårt arbete, av både natur och människa, för att möjliggöra och få brukbar.

I Miljöbalken 3 kap. 4 § föreskrivs att ”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.” Här har alla Sveriges kommuner, från norr till söder och oavsett vilka partifärger som styr i kommunen att agera efter Miljöbalkens intentioner.

På den direkta frågan ”Hur kan vi hjälpas åt i denna fråga och se till att politikernas fina ord blir till handling, inte någon gång i framtiden utan nu?” är svaret att det inte räcker med en miljöbalk med fina ord, här måste mer till för att skydda och bevara åkermarken.

Om verkligen den politiska viljan finns hos den sittande regeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna, så har de makten att lägga fram en proposition på riksdagens bord med skärpningar i Miljöbalken för att stärka och skydda åkermarken. Det vore önskvärt!

Magnus Oscarsson (KD), riksdagsledamot, Miljö- och jordbruksutskottet

LÄS MER: Bygg inte fängelset på åkermark

LÄS MER: Bruka jorden i stället för att asfaltera den