”Det räcker inte med trikinprov - ställ krav på Jägarförbundet”

Nu måste den så kallade Högnivågruppen skapa konkreta åtgärder omgående för att bekämpa vildsvinen, den får inte bli en byråkratisk kvarn. Tyvärr ligger det inte i jägarorganisationernas intresse att kraftigt minska stammen. Förväntningarna är stora på att LRF tar ledarrollen, skriver Thomas Magnusson.

FOTO: LRF

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Enligt de rapporter jag har fått från LRF-stämman var det full uppställning från fullmäktige till att åtgärder måste vidtas omgående för att radikalt minska skadorna som orsakas av vildsvin (men även andra vilda djur). Det är även noterbart att LRF ungdomen var aktiva i denna fråga, vilket sätter fokus på hur viktig frågan är. Förväntningarna är stora på att LRF tar ledarrollen

Nu är en så kallad högnivågrupp tillsatt, med jägarorganisationer, Naturvårdsverket, Näringsdepartementet, LRF med flera. Nu måste gruppen se till att det skapas konkreta åtgärder omgående. Högnivågruppen får inte bli en byråkratisk kvarn, som tillsätter utredningar, gör analyser och diskuterar åtgärder. Jag är tyvärr misstänksam mot jägarorganisationerna, att dessa försöker förhala konkreta åtgärder. Tyvärr ligger det inte i deras intresse att kraftigt minska stammen.

Nu är det inte frågan om att förvalta vildsvinsstammen, det handlar i stället om att bekämpa den omgående och minst halvera dess skador. Det räcker inte med traditionell jakt, även om den är en viktig del, men med den ökningstakt vi har på stammen så är det inom överskådlig tid en vildsvinsstam på en miljon grisar! Tyvärr så är detta skräckscenario helt realistiskt, därför uppmanar jag även aktörer inom skogsbruket att bli mera aktiva i denna fråga, men även försäkringsbolag, polisen, transportstyrelsen med flera.

Det måste till en omfattande fällfångst omgående och som organiserar till exempel landsbygdsföretagare som har resurser att ta hand om vildsvinsköttet på ett effektivt sätt. Det finns förslag om att till exempel offentliga kök ska servera vildsvinskött, vilket är bra.

Politikerna har också ett mycket stort ansvar, det är ett politiskt beslut att vildsvinen ska tillhöra den svenska faunan. När beslutet togs fanns det stora farhågor att vildsvinen skulle orsaka skador på växande grödor, vilket har skett, Men det räcker inte med att subventionera trikinprov. Politikerna måste ställa krav på Jägarförbundet, som har det ”allmänna uppdraget” och dessutom erhåller ersättning för det, vilket innebär att Jägarförbundet har ett mycket stort ansvar.

Vildsvinsskadorna är naturligtvis ett mycket stort problem för bonden, bonden får inte mera betalt för sina produkter för att vildsvinen bökar sönder grödorna! Men det är ett mycket stort problem för samhällsekonomin - därför har politierna ett stort ansvar.

Thomas Magnusson

Rinkaby