”Det råder ett barkborrearmageddon i Centraleuropa”

Priset på sågade trävaror rasar på världsmarknaden. Även priserna för timmer och pappersmassa faller och ser ut att gå en tuff höst till mötes. En orsak är ett överutbud av barkborreskadat timmer.

Grantimmer.
Grantimmer. FOTO: MATS P OSTELIUS

Den svenska skogsnäringen har drabbats av kraftiga prisfall efter sommaren. Efter en lång period med prisrekord på både sågade trävaror och pappersmassa faller nu priserna på världsmarknaden snabbt. Det smittar av sig i skogen då virkespriserna faller på både timmer och massaved, skriver Danske Bank i en analys.

Överutbud

De största prissänkningarna på timmer har skett i Mälardalen med uppemot 100 kr/kubikmeter. Den främsta orsaken till fallande priser är ett stort överutbud av skadat timmer i granbarkborrens spår som slagit hårt i både Sverige och Centraleuropa.

– Det råder ett barkborrearmageddon i stora delar av Centraleuropa och i Sverige har vi skador som aldrig tidigare skådats. Normalt brukar hösten inledas med en oro för virkesbrist i industrin men så ser det inte ut i år. Lagernivåerna är höga och fortsätter öka, säger Johan Freij, chef för affärsområde Skog & Lantbruk på Danske Bank Sverige, i ett pressmeddelande.

Johan Freij, chef för affärsområde Skog & Lantbruk på Danske Bank Sverige.
Johan Freij, chef för affärsområde Skog & Lantbruk på Danske Bank Sverige. FOTO: DANSKE BANK

Priserna varierar

Även massaveden är satt under press, men prisläget varierar. I Mellansverige har flera industribolag sänkt priset på barrmassaved med ca 30 kr/kubikmeter fub och ytterligare sänkningar är att vänta i både norra och södra Sverige.

– På kort sikt ser vi ingen botten på prissänkningarna. I en orolig virkesmarknad är vårt råd till landets skogsägare att säkerställa att man får rätt pris för sitt virke, säger Johan Freij.

Prisnivåerna på tall står sig fortsättningsvis något bättre än gran.