”Det tar tid att reparera efter torkan 2018”

Årets stora skörd innebär att lantbrukarna kan andas ut, men det krävs fler goda år för att långsiktigt stärka medlemmarnas likviditet och lönsamhet efter torkan 2018, konstaterar Lantmännens styrelseordförande Per Lindahl.

Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande.
Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande. FOTO: LEIF PETERSEN

Rörelseresultatet i lantbruksdivisionen sjönk under maj-augusti med 17 procent jämfört med motsvarande period i fjol, från 159 miljoner kronor till 132 miljoner kronor. Räknat från årsskiftet är rörelseresultatet 122 miljoner kronor lägre än under 2018.

Ingen överraskning

Försämringen kommer dock inte som någon överraskning, enligt Per Lindahl.

– Det var egentligen väntat. Det dåliga skördeåret 2018 har påverkat hela 2019 fram till nu när den nya skörden kommer in, säger han.

Högre kostnader

Volymerna att handla med har varit små, parat med högre kostnader för importerad spannmål som dessutom har haft kvalitetsbrister.

– Vi har väldigt hög kvalitet på det vi producerar innanför våra gränser. Kvalitetskraven från både foderindustrin och livsmedelsindustrin ökar kontinuerligt, så det är viktigt att vi själva har kontroll på de här volymerna, säger Per Lindahl.

Ljusning i sikte

Om bilden av skörden 2018 gick i svart är den betydligt ljusare i år med ett månadsrekord för Lantmännen i augusti på mottagna 1,3 miljoner ton spannmål.

Per Lindahl bedömer att den stora skörden viss del kan väga upp de stora problem som 2018 innebar för många lantbruksföretag.

– Men jag som själv är lantbrukare vet att det tar tid att reparera ett dåligt år. Dalarna blir lätt djupare än topparna. Det här året hjälper definitivt till och kan vi få en bra skörd ett år till har vi i mycket kompenserat för det som försvann föregående år.

Bättre än föregående år

För Lantmännens del innebär det goda skördeutfallet att det finns stora volymer att handla med och goda chanser till en förbättring av resultatet i lantbruksdivisionen under månaderna fram till årsskiftet, framhåller Per Lindahl.

– Hur långt det räcker får vi se, men man kan vara söker på att det blir ett bättre tertial än föregående år. Det viktigaste av allt är att kunna se positivt på framtiden, då agerar man på ett bra sätt och är beredd att investera

Påfrestningar i mottagningen

Av Lantmännens delårsrapport framgår att årets stora volymer också har inneburit påfrestningar i samband med mottagningen av spannmål på vissa håll.

– Inför detta år har vi investerat i vår mottagningskapacitet. Det här får vi hela tiden se över. Det svåra är att ha en kapacitet som på kort tid kan täcka in stora skördetoppar. Det blir inte rekordskörd varje år och bygger man för stort det blir det väldigt dyrt alla andra år, säger Per Lindahl.