DLG stärker greppet om Svenska Foder

Ägarkoncernen DLG tar över viktiga ledningsfunktioner i dotterbolaget Svenska Foder. En följd har blivit att ett antal nyckelpersoner samt annan personal under våren har lämnat företaget.

Per-Arne Gustafsson slutade som spannmålschef på Svenska Foder sedan en stor del av hans tjänst flyttats till Danmark. Han är nu marknadschef på BM Agri.
Per-Arne Gustafsson slutade som spannmålschef på Svenska Foder sedan en stor del av hans tjänst flyttats till Danmark. Han är nu marknadschef på BM Agri. FOTO: MALIN EBORN

De senaste årens försämrade lönsamhet i Svenska Foder driver på att fler funktioner läggs över på koncernnivå hos DLG. Det gäller spannmålshandeln liksom att rådgivningsbrev skrivs gemensamt för Danmark och Sverige.

Omläggningen har fått till följd att flera nyckelpersoner sedan nyår har lämnat Svenska Foder. Det gäller bland andra spannmålschefen Per-Arne Gustafsson som efter fyra år i företaget i slutet av mars slutade för att i maj börja som marknadschef på BM Agri.

Flyttades till Danmark

– En stor del av min tjänst flyttades till Danmark. I det läget kan man säga att vi var överens om att vi inte var överens om hur spannmålshandeln skulle skötas, säger Per-Arne Gustafsson.

När det blev officiellt att han skulle sluta hörde BM Agri snabbt av sig med ett erbjudande och i den nya tjänsten arbetar Per-Arne Gustafsson även med insatsmedel, logistik samt fler direktaffärer med lantbrukare. En av Svenska Foders ekonomer erbjöds och accepterade också en tjänst på BM Agri.

Ekonom följde med

– För min del är det roligt att se mer av hela flödet. Trots att BM Agri är ett mindre företag skulle jag påstå att vi hanterar större volymer per anställd, säger Per-Arne Gustafsson.

En som också lämnade Svenska Foder var Per-Arne Gustafssons närmaste kollega Charlotte Lindén som arbetade som trader. Hon är numera mäklare på Skånegårdar.

Egen säljare tar klivet upp

Titeln spannmålschef har försvunnit och ny spannmålsansvarig är Victor Ebel, tidigare säljare i förtaget. VD Carsten Klausen är även marknadschef och kommer nu att vara mer involverad än förut i spannmålshandeln.

I ett led att öka lantbrukarnas lönsamhet lanserade Svenska Foder för några år sedan projektet 6 Tolv med målsättningen att skörda sex ton raps och tolv ton höstvete. Det är nu koncentrerat till en enda gård och den tidigare projektansvarige växtskyddschefen Mats Kilany återfinns i dag som rådgivare på Soyl Sweden.

Projekt som har krympt

– Jag sa upp mig sista februari. Om man känner att det inte finns någon utveckling är det ingen idé att stanna kvar. Projektet omfattade 15 lantbrukare men nu är det bara en kvar, säger Mats Kilany.

Enligt Mats Kilany handlar det om åtminstone 20–30 medarbetare som lämnat Svenska Foder. Det rör sig om alla typer av anställda, från chefer till säljare och administrativ personal.

Slutade efter 29 år

Gödselchefen Per Odell hade 29 år i företaget när han slutade. Han är nu anställd av LMI som arbetar med att analysera odlares växtnäringsbehov.

Flera pensionsavgångar

I den nya organisationen går Johanna Öwall, tidigare produktchef för utsäde och vallfrö, in som marknadschef för hela växtodlingssidan efter Jonny Torevik som är på väg mot pension.

Ny produktchef för foder är Johan Stensson som tog klivet upp när Stig Bäckström gick i pension.

När detta skrivs söker Svenska Foder en produktchef för nötfoder, en inköpare, fyra säljare och en vikarierande kommunikatör.