Dom fastställd: Ska gräva upp 578 fundament

Svenska Kraftnät måste gräva upp 578 markfundament innehållande 48,5 ton kreosot. Mark- och miljödomstolen har fastställt Energimarknadsinspektionens ett år gamla beslut. LRF välkomnar domen.

Bilden är från nya sydvästlänken.
Bilden är från nya sydvästlänken.

– Det här är ett glädjande besked för alla de markägare som har de här fundamenten nergrävda i sin mark. Vi har hela tiden tyckt att det varit självklart att Svenska Kraftnät måste ta bort fundamenten, säger Björn Galant, samordnare av äganderättsgruppen på LRF.

Har fyra år på sig

De markfundament det handlar om är de som blir kvar i marken när två 220-kilovoltsledningar från Hallsberg till Värnamo ska rivas. Enligt domen i Mark- och miljödomstolen har Svenska kraftnät fyra år på sig att gräva upp fundamenten.

Beslutet togs av Mark- och miljödomstolen den 17 augusti. Svenska kraftnät har tre veckor på sig att begära prövningstillstånd hos domstolen.

LÄS MER: Får marken sanerad – sedan grävs mer kreosot ned igen