Domstol ska avgöra ersättning för tvångsinlöst skog

72 miljoner eller knappt 26 miljoner? Nu ska frågan om vad 3 800 hektar fjällnära skog som tvångsinlösts till naturreservat är värd.

Skogsägaren Tommy Hegestrand har stämt staten på sammanlagt 72 miljoner kronor som ersättning för tvångsinlöst skog som blivit naturreservat. Nu ska domstolen avgöra ersättningsfrågan.
Skogsägaren Tommy Hegestrand har stämt staten på sammanlagt 72 miljoner kronor som ersättning för tvångsinlöst skog som blivit naturreservat. Nu ska domstolen avgöra ersättningsfrågan. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Skogsägaren Tommy Hegestrand från Jönköping köpte i september 2011 en fastighet i Lofsdalen, Härjedalen, av Bergvik Skog AB.

Enligt tidningen ATL fick han 2012 tillstånd av Skogsstyrelsen att avverka och öppna en åtta kilometer lång skogsbilväg. Men då grep länsstyrelsen in och fattade ett interimistiskt beslut om att göra naturreservat av området.

2016 bildades det stora naturreservatet Sörvallen-Mellanåsen.

Ersättningsfrågan inte löst

Frågan om ersättningen till skogsägaren var däremot inte avgjord och det är den som nu ska avgöras i mark- och miljödomstolen.

Östersundsposten skriver att det är Naturvårdsverket som har skött förhandlingarna om den ekonomiska ersättningen för länsstyrelsens räkning. Enligt tidningen har de erbjudit Tommy Hegestrand 25,6 miljoner kronor.

Ett marknadsvärde som staten kommit fram till genom att minska värdet med 40 procent på grund av att skogen ligger inom fjällnäraområdet och aspekter som rör generell naturhänsyn, avverkningstakt och värdetidpunkt.

Stämt staten

Tommy Hegestrand menar dock att skogen är värd 60 miljoner kronor och att det ska tillkomma ett påslag på 25 procent på marknadsvärdet enligt expropriationslagen.

Därför har han stämt staten på sammanlagt 72 miljoner kronor och nu ska domstolen avgöra ersättningsfrågan.

LÄS MER: En fjärdedel av hans skog får inte brukas