Dubblad avverkning och ingen vinst

Tjeckiens största skogsägare, katolska kyrkan, har drabbats hårt av landets svåra barkborreangrepp. Under 2019 har man tvingats avverka mer än dubbelt så mycket skog som för två år sedan.

Stora mängder barkborreangripet som måste avverkas, har drivit ned priserna så att många skogsägare måste sälja utan vinst.
Stora mängder barkborreangripet som måste avverkas, har drivit ned priserna så att många skogsägare måste sälja utan vinst. FOTO: TADEUSZ RAWA

Med sina 42 000 hektar skog är det katolska ärkebiskopsämbetet i Olomuc den största privata skogsägaren i Tjeckien. De flesta av skogsfastigheterna ligger i norra Mähren, där barkborreangreppen började och är som värst.

För två år sedan avverkade kyrkan 420 000 kubikmeter träd, i fjol var det 730 000 och i år lär det bli 850 000 kubikmeter.

Långsamma processer

Petr Skočdopole är direktör för kyrkans skogsförvaltningsbolag, och menar att kampen mot barkborren försvåras av långsamma processer inom den statliga skogsförvaltningen.

– Enligt lagen måste ett anbudsförfarande ske, när entreprenörer för skogsarbete ska anlitas, något som ibland tar en lång tid. Det fungerar inte idag när vi står med en katastrof, vi måste ta snabba beslut och agera, säger han.

Petr Skočdopole, direktör för kyrkans bolag Ärkebiskopsskogar i Olomouc.
Petr Skočdopole, direktör för kyrkans bolag Ärkebiskopsskogar i Olomouc. FOTO: TADEUSZ RAWA

Ingen vinst

Ett annat problem är att skogarna lyder under två departement, jordbruksdepartementet och miljödepartamentet där olika, ibland motstridiga, lagar gäller.

De låga priserna på granvirke gör att kyrkan inte gör någon vinst. Som andra skogsägare i Tjeckien hoppas man nu på ett snabbt agerande från staten, framför allt när det gäller att motverka spridningen i de statliga naturreservaten.

Bolaget Ärkebiskopsskogar

Grundades: 2013

Ägare: Katolska Ärkebiskopsämbetet i Olomouc

Skogsägande: 42 000 hektar

Trädarter: Gran (60%), tall, ek, ask, bok.

Avverkning 2019: 850 000 kubikmeter

Antal anställda: 130

Antal entreprenörer som hyrs in för skogsarbete: 300

Köpare: Stora Enso, Mayer, Mondi, Schweighofer, Lenzing och lokala sågverk.