Dumsnålt att inte satsa fullt på förädling

Förädling handlar om bättre tillväxt, högre kvalité och anpassning till ett förändrat klimat. Allt det här är gott och väl, men det finns mer att önska, skriver Pär Fornling.

Tillgången på förädlade plantor är begränsad och upplysningen till konsumenterna dålig, skriver Pär Fornling.
Tillgången på förädlade plantor är begränsad och upplysningen till konsumenterna dålig, skriver Pär Fornling.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

De bäst förädlade plantorna växer ungefär 30 procent bättre än oförädlade. Talar vi om värdetillväxt, kvalité + volym, är vinsterna än större.

Eftersom träd växer långsamt och blommar oregelbundet har det tagit tid att nå dagens resultat. I framtiden går det fortare. Redan då träden är små bör man kunna förutse dess egenskaper genom att kolla generna. Det gäller allt från växtkraft till resistens mot rotröta. Det är inte GMO (genetisk modifiering) utan ett verktyg för att snabba på urvalet av de bästa träden.

Förädling handlar alltså om bättre tillväxt, högre kvalité och anpassning till ett förändrat klimat. Allt det här är gott och väl, men det finns mer att önska.

Tillgången på förädlade plantor är begränsad och upplysningen till konsumenterna dålig.

Det är en väldig skillnad i tillväxt mellan plantor från olika plantager. Och sticklingar från de bästa träden i de bästa plantagerna är grädde på moset, även om de kostar lite mer.

I kontakten med en virkesköpare kan det vara klokt att koppla affären till leverans av plantor av en viss kvalité för den efterföljande skogen. Det förutsätter kunskap och transparanta varudeklarationer. Därmed skapas tryck från konsumenterna som driver på utvecklingen.

Och så handlar det förstås om pengar. Med tanke på de långsiktiga vinsterna är investeringar i förädling blygsamma. Nästan allt går till gran och tall. Likväl är det brist, framför allt på bra förädlad gran. Nu är det hög tid att anlägga en ny generation plantager för att få fram bättre och fler förädlade fröer till plantor.

Allt är inte barrträd. Det görs framför allt en del arbete på björk. Om inte pengarna tryter finns det förutsättningar att få fram björkar med 50 procent bättre tillväxt och mycket högre kvalité inom några årtionden.

Men det går trögt för lövträden. För något år sedan fick exempelvis Skogforsk avslag på en plan för att förädla 10 arter av lövträd genom "light-version" av traditionell förädling. Det skulle kosta runt 2,5 miljoner kronor om året. I skogliga sammanhang är det blygsamt.

Under Korea-boomen på 1950-talet, med rekordår i skogen, stoppade industrin in pengar i en fond för skogsträförädling. Det är hög tid att fylla på fonden. Det är för övrigt tänkvärt att man går miste om alla förädlingsvinsterna vid hyggesfritt skogsbruk, en ofta bortglömd och kostsam nackdel.

LÄS MER: Kulturen visar vägen för träets möjligheter

LÄS MER: Den finns en marknad för svenskt lövträ