Dystra dödssiffror för arbetslivet

Sedan några år tillbaka ökar antalet dödsolyckor inom arbetslivet, och fortfarande är det verksamheter i och nära de gröna näringarna som är hårdast drabbade.

Olycka med traktor där styrningen låste sig i 40 km/tim.
Olycka med traktor där styrningen låste sig i 40 km/tim. FOTO: TOR GUDMESTAD

Under årets första arbetsdagar har redan tre arbetsplatsolyckor med dödlig utgång inträffat i Sverige, enligt Arbetsmiljöverkets statistik.

Stor andel

Ännu har ingen sådan olycka skett inom lant- eller skogsbruk, men förra året var 12 av totalt 51 dödsolyckor relaterade till de näringarna, året innan runt en fjärdedel.

Fakta: Antal dödsolyckor i arbetet

2015: 34

2016: 37

2017: 44

2018: 51

2019: 3

Ökning

Arbetsolyckorna med dödlig utgång har sjunkit successivt från 2010, med undantag för 2014, men de senaste åren har kurvan börjat peka uppåt igen.

– Det är jättesvårt att säga vad ökningen beror på, eller om det bara handlar om en slumpmässig variation, säger Kjell Blom, utredare på Arbetsmiljöverket, till TT.

Ofta fallolyckor

Det är inom jord och skog samt transport, tillverkning och bygg som de flesta dödsolyckorna inträffar och det handlar oftast om fallolyckor, olyckor där personer kläms ihjäl eller fallande föremål.

Läs mer: Årets första dödsfall inom jordbruket

Utbrunnen traktor.
Utbrunnen traktor. FOTO: LINDA GRIMSTEDT

Träffades av höbal

Bland de olyckor förra året som slutade med dödlig utgång var det bland annat en person som föll genom ett hål i golvet på andra våningen, en person som träffades av en fallande höbal, en lantbrukare som kvävdes under spannmål i en silo och flera lantbrukare som klämdes av last, av fallande maskindel eller mellan traktor och vagn.

Ingen rapporterad olycka

Förra året inrapporterades ingen arbetsplatsolycka med dödlig utgång under skogsarbete till Arbetsmiljöverket, även om olyckor med dödlig utgång faktiskt inträffade i skogen.

Läs mer: Man omkom vid skogsarbete

Olyckor med timmerbilar

Däremot skedde tre dödsolyckor där chaufförer av timmerbilar var inblandade: en körde av vägen, en blev påkörd av en lastmaskin på sågbruk och en person klämdes vid lossning av virke.

– Vad det gäller lastbilschaufförer har Arbetsmiljöverket mycket att göra. Man borde samarbeta i högre utsträckning med Trafikverket med säkrare bilar, vägar och viltstängsel, säger Kjell Blom till TT.