EFSA: Glyfosat är inte hormonstörande

Glyfosat, som är världens mest använda växtskyddsmedel, är inte hormonstörande, enligt en ny rapport från EUs myndighet för livsmedelssäkerhet EFSA.

EFSA och EUs kemikaliemyndighet ECHA har sedan tidigare konstaterat att glyfosat inte är cancerframkallande.

Framtiden för glyfosat är en av höstens stora jordbruksfrågor inom EU. Striderna om glyfosat tog fart för några år sedan då Världshälsoorganisationens internationella agentur för vetenskap och cancer kom fram till att ämnet är potentiellt cancerframkallande. Därefter har EU-länderna inte lyckats komma överens om huruvida godkännandet av glyfosat ska förlängas eller inte.

LÄS MER: EUs kemikaliemyndighet: Glyfosat är inte cancerframkallande

I väntan på ett beslut har EU-kommissionen temporärt förlängt godkännandet av glyfosat till den 31 december 2017.

EU-kommissionen planerar att föreslå ett tioårigt förlängande, och omröstningen väntas ske under hösten.

LÄS MER: Fortfarande oklart om glyfosat tillåts

Frankrike har meddelat att man kommer rösta nej till ett förlängt godkännande av glyfosat.

Tillsatsämnet POEA (talgamin) får sedan augusti 2016 inte finnas i växtskyddsmedel med glyfosat.

Här kan du läsa EFSAs rapport.