Efter årets skörd går havrekvarnen på max

Hos Lantmännen Cerealia i Järna hanteras havre dygnet runt. Prognosen är att kvarnen i år producerar över 40 000 ton havreprodukter. Snabbast ökar bulkförsäljningen av havrekärnor med Oatly som storkund.

Börje Andersson kör för Järna åkeri sedan många år. Den här måndagseftermiddagen tippar han av havre från Lantmännen Lantbruk i Södertälje hos kvarnen i Järna. I genomsnitt kommer åtta bilar varje dag. Standardlasten per leverans är cirka 40 ton.
Börje Andersson kör för Järna åkeri sedan många år. Den här måndagseftermiddagen tippar han av havre från Lantmännen Lantbruk i Södertälje hos kvarnen i Järna. I genomsnitt kommer åtta bilar varje dag. Standardlasten per leverans är cirka 40 ton. FOTO: ANN LINDÉN

Grynhavre utgör cirka 90 procent av den spannmål som tas emot i Järna, drygt en mil från Södertälje. Resterande 10 procent är råg, korn och vete som blandas in i tillverkningen av olika frukostprodukter. Alla havre- och frukostprodukter som tillverkas i Järna säljs under varumärkena Axa, Gyllenhammars och Start.

Produktionen sköts av drygt 60 anställda.

All spannmål som tas emot har först passerat Lantmännen Lantbruk, där det görs en sortering utifrån kvarnens specifikation. Havresorten Galant dominerar de dagliga leveranserna.

Sammantaget beräknas kvarnen i Järna i år processa drygt 40 000 ton havre. Leveranser kommer dagligen från Lantmännen Lantbruk som gör en första sortering. Kvarnen har lagerkapacitet för ungefär en veckas produktion.
Sammantaget beräknas kvarnen i Järna i år processa drygt 40 000 ton havre. Leveranser kommer dagligen från Lantmännen Lantbruk som gör en första sortering. Kvarnen har lagerkapacitet för ungefär en veckas produktion. FOTO: ANN LINDÉN

Havren minskar i vikt

Efter att ha tömts i tippgropen vid anläggningens spannmålsmottagning kommer havren till skalverket.

Vid skalningen tappar den ungefär en tredjedel av vikten, exakt hur mycket beror på kvaliteten. Därefter värmebehandlas havrekärnorna, både för smakens skull och för att förhindra att de härsknar.

Omsättningshastigheten på lagret är hög. Här finns konsumentfärdiga produkter som exempelvis Start och pasta liksom råvaror för tillverkningen.
Omsättningshastigheten på lagret är hög. Här finns konsumentfärdiga produkter som exempelvis Start och pasta liksom råvaror för tillverkningen. FOTO: ANN LINDÉN

I den formen – skalade och värmebehandlade – säljs kärnorna till havredryckstillverkaren Oatly och till andra kunder.

– Det är vår stora bulkråvara, som tar en allt större andel. I dagsläget står den för ungefär hälften av det vi tillverkar. De här volymerna lastas ut direkt på bulkbilar för transport till kunderna, säger Nina Lanner, produktionschef för frukost och havre vid kvarnen i Järna sedan ett och ett halvt år.

Tilda Dahlberg är maskinoperatör vid linjen för Startprodukter.
Tilda Dahlberg är maskinoperatör vid linjen för Startprodukter. FOTO: ANN LINDÉN

Hon är civilingenjör i kemiteknik och kom närmast från en tjänst hos det multinationella läkemedelsbolaget Astra Zeneca.

– Jag har alltid haft intresse för produktion och tycker att livsmedel är väldigt spännande att arbeta med, förklarar hon.

Skalen bränns för värme

Havreskalen går för övrigt inte förlorade. Tidigare sågs de som skräp, men i dag bränns de i pannor, vilket ger ånga och värme till fabriken och cirka 1 500 närliggande hushåll i Järna.

Kärnorna som inte säljs som bulkvara valsas till gryn eller mals till havremjöl. Mjölet svarar för en relativt liten andel av produktionen. Det tillverkas på två linjer från både kärna och flinga.

Nina Lanner, produktionschef för frukost och havre vid kvarnen i Järna, vid en av skalningsmaskinerna. Kärnan skiljs från skalet genom att havrekornet i hög hastighet slungas mot en gummiring.
Nina Lanner, produktionschef för frukost och havre vid kvarnen i Järna, vid en av skalningsmaskinerna. Kärnan skiljs från skalet genom att havrekornet i hög hastighet slungas mot en gummiring. FOTO: ANN LINDÉN

Havregrynen hamnar antingen direkt i konsumentförpackningar eller går vidare till frukostfabriken där de blandas in i müsli och olika granolaprodukter.

– Vi har extremt hög efterfrågan på havre och havrekärnor så nu kör vi dygnet runt i havrekvarnen. Med konsumentprodukterna arbetar vi i två- eller treskift, förklarar Nina Lanner.

"Alla som arbetar här är stolta över de produkter vi tillverkar och det är kul att se varorna i butiken", säger Nina Lanner.
"Alla som arbetar här är stolta över de produkter vi tillverkar och det är kul att se varorna i butiken", säger Nina Lanner. FOTO: ANN LINDÉN

Efterfrågan överstiger kapaciteten

Längst ned i den väldiga anläggningen med alla dess vindlande rörgenomföringar och bullrande maskiner finns paketeringen. Till det kommer det stora lagret med både råvaror och färdiga varor.

– Den dåliga skörden 2018 sänkte vår kapacitet. Årets skörd är som bekant större, men efterfrågan från kunderna är fortsatt högre än vad vi kan klara av att leverera, säger Nina Lanner.

Packat och klart.
Packat och klart. FOTO: ANN LINDÉN

Hon ser havre som en stark gröda för framtiden och bedömer att efterfrågan kommer att vara fortsatt stor.

– Havre är otroligt nyttigt och den bästa havren i världen odlas i Sverige och Finland, har jag förstått.