V efterlyser breda överenskommelser

De rödgröna är i skrivande stund något större än alliansen, och socialdemokraterna är största parti. För Jens Holm (V) är det självklart att Stefan Löfven sitter kvar som statsminister.

– Vi vill att det ska starta nya lantbruk, säger Jens Holm (V), miljö- och klimatpolitisk talesperson.
– Vi vill att det ska starta nya lantbruk, säger Jens Holm (V), miljö- och klimatpolitisk talesperson. FOTO: JÖRGEN HILDEBRANDT

– Ulf Kristerssons krav på Stefans Löfvens avgång är märkligt och saknar helt substans, säger Jens Holm (V), miljö- och klimatpolitisk talesperson som sitter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

När det gäller lantbruket och skogsbruket finns det en mängd områden där det borde gå att nå breda överenskommelser, enligt Jens Holm.

– Det gäller miljö- och skogsfrågor. Alla vill att våra miljömål ska uppnås. Vi vill kunna använda skogen på ett bättre sätt och framställa nya produkter från trädriket.

Krävs bred samsyn

Den utvecklingen kräver en bred samsyn, menar Jens Holm, om vad vi ska ha vår skog till.

Vad är högsta prioritet för Vänsterpartiet på lantbruksområdet?

– Prio ett för oss är att se till att produktionen har en låg klimatbelastning, att vi fokuserar på hållbara livsmedel, inte minst vid upphandling inom offentlig sektor.

– Dessutom vill vi vända utvecklingen inom svensk lantbruk. Vi vill inte att lantbruk läggs ner. Vi vill att det ska starta nya lantbruk, säger Jens Holm.

”En stor framgång”

Han vill att den antagna livsmedelsstrategin används så att det kött vi äter produceras på ett mer naturligt sätt.

Så säger Jens Holm, som är mycket nöjd med vänsterpartiets valresultat.

– Det är en stor framgång.

LÄS MER: GRAFIK – Så blev valresultatet där du bor

LÄS MER: Palle Borgström: ”Viktigast att nya regeringen lever upp till sina löften”