Eko-marken ökar inom EU

Perioden 2012 till 2017 har andelen ekologisk mark inom EU ökat med 25 procent. Sverige är bland topp tre av Europas länder med störst andel ekologisk mark.

Andel av jordbruksmarken som är ekologisk.
Andel av jordbruksmarken som är ekologisk. FOTO: SKÄRMAVBILD/EUROSTAT

Andelen mark inom EU som brukas som, eller håller på att konverteras till, ekologisk jordbruksmark har ökat.

Ekoareal ökar

Enligt en färsk sammanställning från EU-kommissionen kunde 12,6 miljoner hektar kategoriseras som ekologisk 2017. Det motsvarar 7 procent av unionens totala jordbruksmark och är en ökning på 25 procent under mätperioden 2012 till 2017.

En tiondel

Hos majoriteten av medlemsländerna ligger andelen ekologisk mark under tio procent av den totala arealen men i några länder är andelen större.

20 procent eko

I Sverige var andelen ekologisk mark 19,2 procent. Det är 18,8 procent högre andel än hos länderna Malta och Island som båda står för unionens lägsta andel av ekologiskt klassad jordbruksmark.

Österrike är det land som har störst andel eko-mark - 23,4 procent. De följs av Estland med 19,6 procent.