Eko ökade mindre än väntat – nu är vego i fokus

Förra året slog ekologiska livsmedel försäljningsrekord igen. Men i livsmedelsbutikerna har försäljningsökningen nästan avstannat och i en långtidsprognos för eko skrivs takten ned med hälften.

Cecilia Ryegård, analytiker vid Ekoweb.
Cecilia Ryegård, analytiker vid Ekoweb. FOTO: CARLA KARLSSON

Under fjolåret såldes ekologiska livsmedel i Sverige för 28,8 miljarder kronor, vilket var en ökning med 1,1 miljarder kronor jämfört med 2017. Ekoandelen av den totala livsmedelsförsäljningen ökade med 0,3 procentenheter till 9,6 procent, visar den årliga marknadsrapporten från analysföretaget Ekoweb.

Prognosen för utvecklingen 2018 var en ökning med 5-10 procent, men utfallet blev alltså lägre och ökningstakten för eko fortsatte därmed att mattas efter rekordåren 2014-2015 då ökningen var 20-40 procent.

Krut på vegetariskt

– Dagligvaruhandeln har skiftat fokus. Nu är det mycket vegetariskt och hållbarhet i stort. Eko åker inte riktigt med på det tåget utan har lämnats åt sitt öde för man är van att ökningen går av sig själv. Det är mindre exponering i butikerna och otydlig marknadsföring, säger Cecilia Ryegård, analytiker vid Ekoweb, till Land Lantbruk.

Eko minskade

I de dominerande kedjorna Ica, Coop och Axfood minskade andelen eko av den totala försäljningen, enligt rapporten.

Fakta Så fördelades försäljningen av eko

Fördelningen av den totala ekologiska försäljningen i Sverige 2018, procent:

Ica 28

Systembolaget 20

Foodservice 18

Coop 11

Axfood 8

Övriga 7

Näthandel 4

Lidl 2

Bergendahl 1

Netto 1

Källa: Marknadsrapport, Ekoweb

Hos Systembolaget, som är den näst största aktören på försäljning av eko-livsmedel, uppgick försäljningen 2018 till 5,6 miljarder kronor, vilket var en ökning med 9 procent.

Egna märken pressar priset

Priserna på ekologiska livsmedel låg relativt stilla under de tre första kvartalen för att därefter stiga. Handelns satsningar på egna märkesvaror bidrog till prispressen på ekovaror.

"Krävs större fokus"

Ekoweb skriver i sin långtidsprognos för 2019-2028 ned den årliga värdeökningen från 2 miljarder kronor till 1 miljard kronor.

– För att eko ska ta stora kliv behövs större fokus. Aktörerna måste vässa sina argument och samla sina krafter utåt. Det krävs större kraft bakom budskapet om de ekologiska mervärdena säger Cecilia Ryegård.

Lantbrukarna mindre eko-sugna

Hon bedömer att den lägre ökningstakten för eko framöver kan ha en dämpande effekt på lantbrukarnas benägenhet att ställa om till ekologisk produktion.

– Alla bedömare säger att efterfrågan kommer fortsätta att öka kanske framför allt på ekologisk spannmål. På animaliesidan däremot har till och med några producenter slutat med eko. Blir det ett överskott under en längre tid sker det en omläggning tillbaka och det har vi nu sett på ägg, gris och delvis mejeri, säger Cecilia Ryegård.