Eko ökar - men inte lika snabbt som förr

Den ekologiska livsmedelsmarknaden i Sverige ökar fortfarande, men takten är väsentligt lägre än under de senaste åren och långtidsprognosen är halverad.

Politiskt finns stora ambitioner för den ekologiska produktionen och konsumtionen i landet. Regeringen har i det syftet avsatt 50 miljoner kronor till Jordbruksverket 2018-2020.

Pengarna ska användas till åtgärder för att nå målen i den nationella livsmedelsstrategin att 30 procent av jordbruksmarken och 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska vara ekologisk till 2030.

Avmattning efter rekordår

Under flera år blåste det kraftig medvind för eko med 2014-2015 som något av rekordår med försäljningsökningar på 20-40 procent. Därefter har vinden stadigt mojnat.

Enligt den senaste marknadsrapporten från analysföretaget Ekoweb ökade försäljningen av ekolivsmedel 2018 med 1,1 miljarder kronor motsvarande 4 procent, vilket var klart lägre än prognosen om en ökning med 5-10 procent.

Livsmedelskedjorna stod i fjol för cirka 60 procent av eko-försäljningen om totalt 28,8 miljarder kronor, men där har ökningen nästan avstannat. För 2018 blev den på 2 procent. Axfood var ensam bland de tre största detaljhandelskedjorna om en värdeökning i ekoförsäljningen under förra året.

Prognosen skrivs ned

I linje med den försvagade trenden har Ekoweb skrivit ned värdeökningen i långtidsprognosen totalt sett för 2019-2028 från 2 miljarder kronor till 1 miljard kronor per år.

Det finns inget entydigt svar på varför ekovarorna har tappat fart. Organisationen Livsmedelsföretagen som samlar den svenska livsmedelsindustrin pekade redan tidigt i fjol på att gulddagarna för eko tycks vara över. Åtminstone för denna gång.

Beskedlig tillväxt

Utbudsbrist på ekologisk råvara och ett svalnande konsumentintresse nämndes som ett par faktorer bakom förändringen på matscenen. Industrins samlade bedömning är att ekotillväxten framöver blir beskedlig och mer i nivå med tillväxten för det konventionellt producerade sortimentet.

Otydlig marknadsföring, mindre framträdande exponering i butikerna och en föreställning om att eko säljer av sig själv har lyfts fram som förklaringar till den svagare tillväxtkraften i handeln.

Hårdare konkurrens

Till det kommer att vegetariskt, närproducerat och svenskt – inte minst varor märkta Från Sverige – röner allt större efterfrågan bland kunderna. Eko möter helt enkelt hårdare konkurrens om en plats i rampljuset än för några år sedan.

Fortsatt viktigt sortiment

När Land Lantbruk frågat kedjorna har svaret blivit att vego har blivit det nya eko, konstaterar Axfood, eko har blivit en del i ett vidare engagemang för hållbarhet, framhåller Ica och Coop.

Parallellt är handelns gemensamma budskap att även om ekologiskt inte längre kan defilera är det alltjämt ett viktigt sortiment som under 2019 blir föremål för både kampanjer och produktlanseringar.