Ekobonden som vill bli exportör

Roland Höckert, ekobonde med gårdar i Västergötland och Halland, ser inte en storskalig export av ekologiska råvaror från Sverige som något omöjligt. Han har själv sålt ekologisk spannmål direkt till Tyskland och fått bra betalt.

På frågan vad han tror om idén med en kraftigt ökad ekologisk produktion i Sverige som ett sätt att öka hela det svenska lantbrukets lönsamhet är Roland Höckert försiktigt positiv.

– Jag är inte rädd för flera ekobönder i Sverige. Det klart att om det kommer ut mycket mera ekoprodukter på kort tid så kan priserna sjunka tillfälligt, men så är det alltid. Det kommer också att vara ont om växtnäring under perioder, men då får man hitta lösningar på det och det kommer vi att göra, säger Roland Höckert, som dels bedriver en växtodlingsgård i Järpås sydväst om Lidköping och nyligen har köpt en gård med ekologisk äggproduktion i Halland.

”Inget lätt beslut”

Han tog över sin föräldragård i Järpås sydväst om Lidköping 2006. Den var då redan omställd till ekologisk produktion. Han är nöjd med sin produktion och sitt resultat, men tycker att en del investeringsbeslut under resans gång har varit svåra.

– Det är inget lätt beslut att bygga en mottagningsbrunn för rötrester och inte vara helt säker på att det kommer at finnas Kravgodkända rötrester till mig i framtiden, säger Roland Höckert.

Han kan ibland också reflektera över att hans egen produktion är betydligt mera arbetsintensiv än sina konventionella grannar.

– När de sprider handelsgödsel eller sprutar så får de ju så mycket gjort med små arbetsinsatser. Allt extra jag gör för att utföra samma saker måste ju betala sig på marknaden, säger Roland Höckert.

Och det har det gjort. Han har inte under någon gång under sin tid som bonde känt att han ur lönsamhetssynpunkt hellre hade varit konventionell. Och inte av något annat skäl heller.

– Jag tycker det är roligt att vara ekobonde. Våra produkter har ett högt värde och därför betalar det sig bra att investera i teknik och i att lära sig mer om gränslandet mellan biologi och teknik. Jag tillhör ju dem som tror ju att vi kan ersätta mineralgödsel, kemiska bekämpningsmedel och plog med kunskap och ny teknik, säger Roland Höckert.

”Viktigt att ha flera kanaler”

Och att svenska ekoprodukter letar sig utanför Sverige ser han positivt på.