Ekolantbrukarna tror på ökad export

Ekologiska Lantbrukarna har utvecklat ny marknadsstatistik. Föreningen gör trots mörka moln en optimistisk bedömning av utvecklingen och spår tillväxt för svensk ekoproduktion, inte minst i möjligheter till ökad export.

Ekogrisar.
Ekogrisar. FOTO: ANN LINDÉN

Inom ramen för den nationella livsmedelsstrategin har intresseorganisationen Ekologiska Lantbrukarna sammanställt en större marknadsrapport som är den första i sitt slag. Tanken är att den ska följas upp en gång per år.

Däremellan blir det kvartalsvisa genomgångar av försäljningsutvecklingen i livsmedelshandeln och sammanställningar där ekobönderna – anonymt – delar med sig av de priser de fått för sina produkter.

Prognoser till lantbrukarna

– Det är ett viktigt underlag får att kunna fatta beslut ute i produktionen. Prognoserna för läget framöver har stor betydelse för våra medlemmar, säger Niels Andresen, verksamhetsledare för Ekologiska Lantbrukarna som täcker hela landet med 19 lokala distrikt.

Tappat fart

Land Lantbruk har rapporterat att den ekologiska livsmedelsförsäljningen i Sverige har tappat fart, framför allt i dagligvarubutikerna. Analysföretaget Ekoweb har i sin långtidsprognos skrivit ned den totala värdeökningen fram till 2028 med hälften.

Lyfta det ekologiska

Niels Andresen pekar på att inbromsningen är naturlig efter flera år av exceptionell uppgång.

– Det är tufft, inget snack om det. Men ser man historiskt på det hade vi en stor omläggning till ekologiskt 2008-2009, framför allt på mjölk. Då blev det en avmattning men sedan kom marknaden i kapp. Vi behöver lyfta det ekologiska och då måste vi ha handeln med oss, säger han.

Lantbruket snabbare än marknaden

En central fråga som ställs i marknadsrapporten är om det innebär ett problem att ekolantbruket växer snabbare än marknaden i Sverige.

Niels Andresen, verksamhetsledare för Ekologiska Lantbrukarna
Niels Andresen, verksamhetsledare för Ekologiska Lantbrukarna FOTO: EKOLOGISKA LANTBRUKARNA

– Ja, i de produktionsgrenar som har rätt låga produktionsvolymer och är helt beroende av hemmamarknaden. På ekologisk spannmål finns internationellt stor efterfrågan och det är lätt att exportera. På mjölksidan är Arla redan i gång med export av svensk ekologisk mjölk som pulver, säger Niels Andresen.

Stark tillväxt i Europa

Ekologiska Lantbrukarna framhåller i rapporten att tillväxten för ekologiska livsmedel i Europa är fortsatt stark medan omläggningen till ekologisk produktion går förhållandevis långsamt. Det innebär potential för större svensk eko-export, anser Niels Andresen.

FAKTA: Prognos för ekoproduktionen

Vad gäller den ekologiska produktionen är prognosen i ekoodlarnas nya marknadsrapport en ökning inom flera områden. För ekologisk spannmål spås en skörd 2019 om cirka 340 000 ton medan behovet till foder och humankonsumtion stannar på 290 000 ton. Det ger ett överskott på 50 000 ton.

Produktionen av grovfoder väntas bli 650 000 ton, vilket är cirka 25 000 ton mer än under 2017 som var ett bra skördeår. Antalet ekologiska mjölkkor väntas under året öka med 3 000. Utbudet bedöms också öka vad gäller proteingrödor och nötkött.

Inom ekologisk grisproduktion spås däremot en minskning av antalet djur. För ägg, grönsaker och lamm bedöms prognoserna som osäkra.

– Jag tycker att det borde vara möjligt, inte minst med tanke på den låga kronkurs vi har. Samtidigt kräver export både muskler och långsiktighet och där måste kanske de ekologiska företagen inom kyckling och gris först få bättre snurr på den inhemska affären.

Stabila merpriser

En genomgång av prisskillnaden mellan ekologiska och konventionella produkter i de svenska matbutikerna visar att merpriserna för eko ligger på en stabil nivå.

Som exempel var merpriset för en liter konsumtionsmjölk under 2018 i genomsnitt 1:43 kronor exklusive moms. Merpriset för ekologiskt smör var 33:32 kronor per kilo.

Komplex bild

För ekobonden är det av ännu större intresse hur mycket av den merbetalningen som går tillbaka till det egna företaget. Här är bilden komplex med ofullständiga uppgifter för exempelvis ekologiskt griskött.

Få kronor till bonden

En belysning av ekologiskt nötkött visar att merpriset i butikerna för ekologisk nötfärs är 25-30 kronor per kilo medan merbetalningen till bonden stannar på några kronor. För styckade nötdetaljer är merpriset i matbutiken ännu mycket högre, cirka 60 kronor per kilo. Mot bakgrund av att tillgången på ekologiskt nötkött är god skulle lägre marginaler i handelsledet kunna öppna för ökad försäljning, resonerar rapporten.

Marknaden måste med