Ekologiska bönder kan klara torkan bättre

Bönder som ägnar sig åt ekologiskt jordbruk kan vara mer förskonade från torkans effekter, enligt forskare vid SLU.

FOTO: ANDERS FÄLLMAN

Enligt Maria Wivstad, som är forskare vid SLU leder två faktorer till att mullhalterna är högre på ekologiska gårdar jämfört med konventionella. Ekogårdar har för det första mer fleråriga grödor, exempelvis klöver med rötter i vallarna.

Mindre organisk gödsel

Användningen av organisk gödsel är högre är för det andra vanligare bland ekologiska jordbruk än vad som är fallet vid konventionell odling, där konstgödsel är vanligare.

– Jordar med hög mullhalt håller vatten bättre och ekologiska gårdar har i genomsnitt högre mullhalter, säger Maria Wivstad, som är agronom och enhetschef för Centrum för ekologisk produktion och konsumtion vid SLU, till Sveriges Radio.

Ytterligare en faktor är att ekobönder ofta har grödor som klarar torkan bättre. Äldre typer av spannmål har i många fall en högre tålighet mot torka än moderna, framodlare sorter.

Behåller mer vatten

Ekobonden Mikael Wik i Adelöv i Tranås, som även är styrelsemedlem i LRF, håller delvis med. Ekogårdar har generellt mullhaltigare jordare som behåller därmed vatten i något högre utsträckning än konventionella, menar han. Men samtidigt har sommarens extrema torka och speciella jordförhållanden lett till att alla lantbrukare ändå har drabbats lika hårt. Då Mikael Wik har installerat ett bevattningssystem som hämtar vatten från en sjö i närheten har han själv klarat sig hyfsat från torkans negativa påverkan.

LÄS OCKSÅ: Många ekobönder vill utfodra konventionellt