Ekologiskt mer lönsamt än konventionellt

Ekologiska råvaror är oftast dyrare att producera och för konsumenten att köpa. Men är det mer lönsamt för bonden, och i så fall – hur mycket?

Åkerböna.
Åkerböna. FOTO: ANN LINDÉN

Det kostar lite mer för konsumenten att köpa ekologiskt, men hur mycket mer får ekobonden för sina produkter jämfört med en konventionell? Enligt en ny rapport som Jordbruksverket har beställt får ekobonden i genomsnitt 30 procent bättre betalt.

Jämfört bokslut

Jan Lagerroth på LRF Konsult har jämfört boksluten från ett tusental gårdar, skriver SR Ekot. Slutsatsen som går att dra från hans arbete är att ekologiska mjölkgårdar och växtodlingsgårdar generellt har en bättre lönsamhet.

– När vi gjorde en rapport 2017 kunde vi se att ekologisk produktion hade en större potential än konventionell, säger Jan Lagerroth till Ekot.

Trögsålda ekoprodukter

Svenska latbrukare producerar ekologiska råvaror för mellan 5 och 6 miljarder kronor. Av den summan beräknas 1,5 miljarder vara mervärdet för KRAV-certifieringen.

Men det går trögt med försäljningen av ekologiska råvaror i Sverige. Det är ett överskott på animaliska råvaror vilket har lett till att flera producenter har fått lägga ner eller gå över till konventionell produktion.

Spannmål efterfrågas

Efterfrågan på ekologisk spannmål är ändå stor, och det beror i sig på förra sommarens torka samt en större efterfrågan från andra länder.

Lantbrukaren Kalle Danielsson, Enköping, ställde om till ekologiskt jordbruk för snart 20 år sedan. I år odlar han åkerbönor, ärtor och grynhavre.

– Jag är väldigt nöjd med ett rågfält som vi sådde i början på september förra året. Det är så grönt och fint här, nästan för bra, säger Kalle Danielsson.

Påslaget varierar

Hur mycket mer ekobonden får skiljer sig mellan olika råvaror; påslaget för en liter mjölk ligger på 1 krona och 40 öre, för ett kilo nötkött är det en dryg krona extra, och för spannmål ligger det mellan 1 och 3 kronor kilot, beroende på gröda.

Kalle Danielsson han har inga tankar på att sluta med sitt ekologiska jordbruk.

– Det är mycket större volymer att hantera, jag är för mer pengar, säger han.