”Ekomotståndarna kommer med onödig kritik”

Det stämmer att en ökad tillförsel av organiskt material ökar kolinlagringen, men det är konstigt att SLU-forskarna fokuserar så mycket på tekniken och så lite på systemfrågor, skriver Gunnar Rundgren i en debattreplik.

Det stämmer att en ökad tillförsel av organiskt material ökar kolinlagringen, men det är konstigt att SLU-forskarna fokuserar så mycket på tekniken och så lite på systemfrågor, skriver Gunnar Rundgren.
Det stämmer att en ökad tillförsel av organiskt material ökar kolinlagringen, men det är konstigt att SLU-forskarna fokuserar så mycket på tekniken och så lite på systemfrågor, skriver Gunnar Rundgren. FOTO: ANN LINDÉN

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Fem forskare vid SLU lägger fram en rad intressanta tankar för att öka kolinlagringen i svensk åkermark i en debattartikel i Land Lantbruk. Det är lätt att hålla med om det mesta, till exempel värdet av att öka odlingen av fånggrödor.

På det stora hela är det en rimlig utgångspunkt att sätta fokus på åtgärder som syftar till att öka tillförseln av organiskt material snarare än att minska nedbrytningen, som forskarna föreslår.

Fokus på teknik

Däremot är det konstigt att de är så fokuserade på enskilda tekniska insatser och ser så litet till systemfrågor. De konstaterar trots allt att kolbindningen och markvården är som bäst på gårdar med mjölk- och nötköttsproduktion.

Det är kopplat till vallodling och stor återförsel av organiskt material i form av gödsel. Visst kan man bedriva ren växtodling med fånggrödor och på så sätt komma några steg på vägen, men det vore mycket bättre om man integrerade växtodlingen och djurhållningen samt ökade vallfodrets andel i nötkreaturens foder.

”Skulle slå många flugor i en smäll”

Det skulle kräva en annorlunda modell för mjölkproduktionen, med ökad grovfoderanvändning. Med lägre produktion per ko skulle det samtidigt bli fler kalvar att föda upp.

Dessa borde också födas upp på grovfoder i stället för den alltför vanliga intensiva uppfödningen. Då skulle vi slå många flugor i en smäll: ökad kolinlagring, minskat näringsläckage, minskad användning av kemiska bekämpningsmedel, förbättrad jordstruktur, ökad svensk nötköttsproduktion, förbättrad djurhälsa, ett mer resilient jordbruk, ökat nyttjande av betesmark och en mer positiv inställning till animalieproduktion hos allmänheten.

Även för den som odlar mellangrödor är det mestadels fördelaktigt att de betas eller används som foder.

Skapa en vision

Jag är mycket medveten om att möjligheterna att genomföra detta är beroende av de ekonomiska villkoren som jordbruket har, och att det i sin tur är avhängigt av politiska beslut. Men det gäller ju också de flesta andra alternativa förslag, inklusive de fem forskarnas. Det handlar om att skapa en vision för ett uthålligt jordbruk och se till att skapa de förhållanden som är gynnsamt för det.

Slutligen är det tråkigt att konstatera att dessa fem kända motståndare till ekologiskt lantbruk kände sig tvungna att lägga in en helt onödig kritik av det ekologiska lantbruket i sin artikel. Det ekologiska lantbruket har förespråkat och tillämpat precis det de föreslår under många årtionden redan.

Gunnar Rundgren,

Jordbrukskonsult, småbrukare och författare

LÄS MER: ”Viktigt att öka tillförseln av skörderester”