”Ekonomin går bra – men hur länge håller det?”

Land Lantbruks medarbetare presenterar sina farhågor, förhoppningar och önskningar inför det nya året 2018 – här spanar Leif Petersen, ekonomireporter på Land Lantbruk, om hur länge den goda ekonomin ska hålla i sig.

FOTO: NIKLAS EMMOTH

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

En stark svensk ekonomi och en omvärld med bra tillväxt. Det är gynnsamma faktorer för de gröna näringarna. Men hur länge håller det?

Under flera år har köttproducenterna fått bra betalt och legat klart över EU-snittet. Under senaste året har dessutom de plågade mjölkbönderna upplevt en rejäl höjning av avräkningspriserna.

Varningstecknen finns där. I Sverige har det talats länge om bostadsbubblan. Riksbank, Finansinspektion och politiker kanske tillsammans, genom feltajmade beslut, lyckas sänka bostadsmarknaden och bidra till djup lågkonjunktur.

Eller också kommer den smygande ändå, därför att efter högkonjunktur kommer lågkonjunktur.

Det mesta tyder på att hjulen saktar in i Sverige. Hur snabbt det sker är svårt att säga men prognoserna över bnp-tillväxten visar på sjunkande siffror.

Vart går mjölkpriset? Prognoser och priser på spotmarknaden har länge tytt på sjunkande priser och strax före jul kom Arla med en trist julklapp.

De sänkte konventionella a-contopriset med nära 25 öre och ekopriset med nästan 20 öre per liter. Dessutom fick de som inte är med i Arlas interna kvalitetsprogram Arlagården Plus ett avdrag på ytterligare nästan 10 öre. Det berör 25 procent av medlemmarna.

Därmed ligger Arlas a-contopris på 3,45 kr per kilo för konventionell mjölk och 449,5 öre per kilo för ekomjölk.

Priset kommer antagligen fortsätta nedåt men det är långt ifrån säkert att priset behöver sjunka till bottennivån från juni 2016 som var 2, 32 kr per kilo.

Lite kärvare ekonomi, även för de gröna näringarna, är således vad lantbrukarna kan vänta sig.

Vi har dessutom en valrörelse som kan bli både hård och lång. Utgången är oviss. 2018 innebär sålunda stor osäkerhet. Men kanske får jag fel?

Mina förutsägelser och önskemål inför 2017 blev dock förvånansvärt korrekta.

Det blev en bra höjning av avräkningspriset på mjölk och Sverige gick till VM i fotboll.

Dessutom önskade jag mer förnuft i svensk politik. Hur det önskemålet föll ut är svårt att avgöra. Men låt oss säga att det finns förbättringspotential!

Min önskelista 2018

En anständig och seriös valrörelse.

Endast en beskedlig nedgång för avräkningspriset på mjölken - inte mer.

Att Sverige tar sig vidare i fotbolls-VMs gruppspel.