Ekoskörden ökar i Sverige

Förra året ökade ekopotatisens skörd med 50 procent. Även havren och ekorapsen ligger bra till.

Potatis tillhör den ekoskörd som ökat allra mest förra året.
Potatis tillhör den ekoskörd som ökat allra mest förra året. FOTO: MOSTPHOTOS

Under 2016 skördades 280 000 ton ekologiskt märkt spannmål. Det är en ökning med tre procent i jämförelse med året innan. Om man i stället jämför genomsnittet de senaste fem åren, är siffrorna från 2016 en ökning med 23 procent.

Havre vanligast

Den vanligaste grödan som i dag är ekomärkt är havre. Totalskörden av höstraps ökade med 16 procent jämfört med år 2015. Den skörd som ökat mest är den ekologiska matpotatisen. Den har ökat med 50 procent på bara ett år på grund av att ekopotatisens mark har blivit större. Sex procent av den totala matpotatisskörden var ekologisk. Regeringen vill att 30 procent av åkermarken ska vara ekologisk till år 2030.