Här är de lönsamma energiåtgärderna på gården

När elpriserna ökar blir varje insparad kilowattimme mer värd. Så här kan du göra för att kapa elkostnaderna på din gård.

Elpriserna stiger med kallare väder. Då kan det vara bra att se över energiåtgången.
Elpriserna stiger med kallare väder. Då kan det vara bra att se över energiåtgången. FOTO: ISTOCK/MOSTPHOTOS

Oavsett om du arbetar med växtodling eller djurhållning finns det potential att sänka driftskostnaderna – och därmed öka avkastningen. Många lantbruk har onödigt stora utgifter för el, uppvärmning och drivmedel, konstaterar Nils Helmersson, energirådgivare på Hushållningssällskapet i Skåne.

– Våra energikartläggningar på olika gårdar visar att besparingspotentialen i genomsnitt brukar hamna kring 15 procent.

Leta energitjuvar

Energianvändningen varierar mycket beroende på verksamhet. Inom växtodling finns det goda skäl att se över energiåtgången vid spannmålstorkning. Även bevattningen kan utgöra en energitjuv, särskilt om pumpsystemet är fel dimensionerat.

– Mest effektivt är att använda eldrivna, frekvensstyrda pumpar för bevattningen. Men oavsett teknik är det viktigt att pumparnas kapacitet verkligen stämmer med den vattenförbrukning man har.  

Inom djurhållningen bör man framför allt se över belysning, uppvärmning och ventilation i stallbyggnaderna, men även arbetsmoment som utfodring och utgödsling. I många fall finns tusenlappar att spara med enkla åtgärder och bättre rutiner.

FOTO: NILS HELMERSSON

Enkla åtgärder ger besparing

– Att slipa knivarna i mixervagnen är exempel på en enkel energiåtgärd som lätt glöms bort. Likaså är det viktigt att hålla ventilationssystemet i trim och vara noggrann med rengöring av fläktar och kanalsystem. En rengjord ventilationsanläggning är 10-15 procent mer energieffektiv än om anläggningen är nedsmutsad och eftersatt.

Värmelampor i smågrisproduktion är elkrävande. Med tak, väggar och styrning kan du minska elbehovet.
Värmelampor i smågrisproduktion är elkrävande. Med tak, väggar och styrning kan du minska elbehovet. FOTO: NILS HELMERSSON

Ledbelysningens snabba intåg på marknaden är till gagn för den som vill byta till energieffektivare ljuskällor och armaturer i stallet. Idag finns styrbar ledbelysning anpassad för i stort sett alla produktionsgrenar. Det svåra är dock att hitta rätt i utbudet, påpekar Nils Helmersson.

– Kvaliteten på ledbelysning varierar mycket, såväl när det gäller ljusegenskaper som livslängd. Ett råd är att granska produktbladen, jämföra eventuella tester och kanske helst undvika de allra billigaste produkterna.

Regelbunden rengöring av armaturer och fläktkanaler sparar åtskilliga kilowattimmar om året.
Regelbunden rengöring av armaturer och fläktkanaler sparar åtskilliga kilowattimmar om året. FOTO: NILS HELMERSSON

Kartläggning är första steget

Det är inte alltid lätt att sätta igång med energiåtgärder på egen hand. Nils Helmerssons råd är att börja med en energikartläggning för att få en detaljerad översyn över gårdens energianvändning.

– Utifrån kartläggningen tar man fram en energiplan med förslag på åtgärder, från stort till smått. Det kan handla om allt från rengöringsrutiner till att byta utfodringssystem eller hela ventilationsanläggningar. Min erfarenhet är att många lantbrukare genomför flera, eller åtminstone några, av de rekommenderade åtgärderna. I regel med gott resultat!

Nils Helmersson, energirådgivare på Hushållningssällskapet i Skåne.
Nils Helmersson, energirådgivare på Hushållningssällskapet i Skåne. FOTO: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET

Smarta åtgärder som minskar elkostnaderna

Ventilation: Rengör fläktar och kanaler regelbundet. En ventilationsgenomgång med kontroll av styr- och reglerutrustning kan ge en besparing på 15-20 procent av driftskostnaderna. Vid nybyggnation eller uppgradering av fläktsystem är det energieffektivt att ersätta spänningsstyrda fläktar med varvtalsstyrda. Allra effektivast är PM-fläktar som ger 50 procent besparing, jämfört med varvtalsstyrda fläktar.

Belysning: Rengör armaturerna så att ljusflöde och sensorer fungerar optimalt. Byt trasiga armaturer/ljuskällor mot ledbelysning av rätt kvalitet. Värmelampor i exempelvis smågrisstallar kan med omställningsbar sparkontakt reducera elförbrukningen med upp till 40 procent. Smart teknik för ljusstyrning är värt beakta vid nyinstallation.

Energiåtervinning: På mjölkgårdar är värmeenergin från mjölken en resurs för att minska kostnader för uppvärmning av varmvatten. Värmeåtervinning kan ge en besparing kring 15 procent. En annan energisparteknik är att använda värmeväxlare med kallvatten för att förkyla mjölken. Investeringen lönar sig bäst för robotmjölkning, då man kan använda en mindre växlare som kyler mjölken kontinuerligt. 

Spannmålstorkning: Trimma och rengör torken noggrant. Genom att höja temperaturen på torkluften i torken ökar effektiviteten på torkningen. En ökning av torktemperaturen från 50-60 grader till 60-70 grader kan t ex minska energiåtgången med 14 000 kilowattimmar per år vid torkning av 425 ton spannmål.

Egen elproduktion: Investering i en solcellsanläggning kan bli en långsiktigt bra affär om elpriserna fortsätter att stiga. Nya affärsmodeller kring elförsäljning väntas kunna gagna småskalig elproduktion.

Byte av elleverantör: Jämför ditt nuvarande elavtal med erbjudanden hos konkurrerande elhandelsbolag och se om du kan hitta ett förmånligare avtal. Det finns flera prisjämförselsesajter att ta hjälp av, till exempel elskling.se eller elpriskollen.se.

Fakta/Stöd för energieffektivisering

Energikartläggningar, via Greppa näringen, är subventionerade och kostar omkring 1000 kr för en mindre gård. I vissa fall går det även att söka stöd för energieffektivisering via landbygdsprogrammet. Sök information via Länsstyrelsen i ditt län.