Eltraktorn som inte slår knut på sladden

En kabelmatad traktor provas i ett tyskt forskningsprojekt. Kabelhanteringen är avancerad och helautomatisk för att avlasta både förare och kabel.

GridCON forskningsplattform för utvärdering av nätansluten drift av jordbruksmaskiner
GridCON forskningsplattform för utvärdering av nätansluten drift av jordbruksmaskiner FOTO: FIRMABILD JOHN DEERE

Så här skulle en framtida kabeldriven traktor kanske kunna se ut. Åtminstone om man får tro ett tyskt forskningsprojekt. Bakom sladdtraktorn står ett med federala forskningspengar finansierat projekt, GridCon 2018-2020. Det drivs av det tekniska universitetet i Kaiserslautern i samarbete med företaget Baum Consult och John Deere.

Avlastar elnätet

Avsikten är att se vilken nytta elnätsanslutna jordbruksmaskiner kan ge i ett system med förnybar energi producerad på landsbygden. Fördelen med jordbruksmaskiner är att de förbruka energi nära biogas- och vindkraftverk, vilket avlastar det lokala elnätet.

Forskningsplattform med högspänningskabel

GridCONs påtagliga resultat är den här forskningsplattformen. Den ”förarlösa traktorn” drivs av en 100 kW elmotor som via en högspänningskabel är ansluten till en transformator vid elnätet, eller till någon annan energikälla. Kabeln överför 300 kW, så 200 kW finns kvar för att driva redskap kopplade till traktorn.

En kilometer kabel

Verkningsgraden för drivlinan sägs vara 85 procent, som i en vanlig steglös traktor. Vinsten är att man slipper energiförlusterna i dieselmotorn, de är minst 55 procent.

Vid en T-vändning på vändtegen hanterar armen kabeln strålande.
Vid en T-vändning på vändtegen hanterar armen kabeln strålande. FOTO: FIRMABILD JOHN DEERE

Kabeltrumman hänger i frontlyften och rymmer 1 000 meter kabel, tillräckligt för att bearbeta ett 800 gånger 200 meter stort fält. En utmaning är att hindra att den upplindade kabeln att bli för varm. Hela plattformen väger 8,5 ton.

Helsynkroniserad robotarm

I en intervju med tidningen Frankfurter Allgemeine Zeitung säger Peter Pickel vid John Deere att fordonet är en ren forskningsplattform. Ännu är det långt kvar till en seriemogen traktor.

Chassiet kommer från en JD 6120 och gör 20 km/tim. Till och från fält fjärrstyr en övervakare maskinen, i fält är plattformen GPS-självkörande. Kabeln får självklart inte köras över, men viktigast är att med minimalt slitage lägga ut och ta upp kabeln.

Hanterar kabeln bra

Arbetet skulle överbelasta en mänsklig förare, därför har plattformen en helautomatisk och med traktorns körsystem helt synkroniserad robotarm. Gör plattformen en T-vändning på vändtegen hanterar armen kabeln med briljans och skenbart utan att släpa kabeln över marken. T-vändningen skiljer den från ett tidigare svenskt kabeltraktorprojekt. I det öglevände maskinen på vändtegen.

2 500 V i kabeln.
2 500 V i kabeln. FOTO: FIRMABILD JOHN DEERE

I kabeln använder GridCon 2 500 V för att hålla strömstyrkan nere och få en tunnare och smidigare kabel. Kabelöverföringen är därför en högspänningsanläggning.

Svensk ström bäst

Elmotorer arbetar energieffektivare och renare än dieselmotorer om de går på el från sol-, vind- och biogas. I Tyskland producerar landsbygden i nordväst mycket förnybar energi. Störst miljönytta gör eldrift på svensk eller norsk elström, kontinental ström innehåller ännu mycket mer kol- och naturgasel.