En fjärdedel av småbryggerierna säljer på export

Hemma i Sverige får de inte sälja sina varor själva – däremot så exporterar en fjärdedel av småbryggerierna sitt öl till länder runt om i världen.

Det finns god efterfrågan runt om i världen på öl från svenska småbryggerier. Ungefär en fjärdedel av småbryggerierna säljer på export.
Det finns god efterfrågan runt om i världen på öl från svenska småbryggerier. Ungefär en fjärdedel av småbryggerierna säljer på export.

Den undersökning bland småbryggerier som LRF och Föreningen Sveriges oberoende småbryggerier gjort visar att 25 procent säljer via export. Det betyder att cirka 100 av 400 småbryggerier har försäljning till utlandet, antingen direkt till kund eller genom mellanhand.

Sålde slut

Intresset för svenskt öl visade sig senast i januari när lantbruksmässan Grüne Woche hölls i Berlin.

– Vi hade med knappt 1 500 liter och hade sålt slut när det var flera dagar kvar av mässan. Tyskarna verkade helt betagna av det svenska ölet, berättar Claes Wernersson på Qvänum Mat & Malt.

Avvaktat med export

Han har fått ett antal förfrågningar från länder i olika världsdelar om export men än så länge valt att avvakta. Orken har helt enkelt inte räckt till.

Hur kommer det sig att öl från svenska småbryggerier är intressant i övriga världen?

– Jag tror att vi svenskar betraktas som innovativa och att våra produkter uppfattas som spännande. I länder som Tyskland sker det mesta fortfarande på ett väldigt traditionellt sätt, säger Claes Wernersson.

Mindre i skatt

Under Grüne Woche fick han också en intressant inblick i skillnaden mellan att sälja öl i Tyskland och i Sverige.

– Vi fick betala 1 400 kronor i tysk alkoholskatt. För motsvarande mängd i Sverige skulle skatten ha varit över 17 300 kronor plus 4 500 kronor mer i moms, konstaterar Claes Wernersson.