En frälsare som flyter fram

Jonas Amrén har satsat på en skotare med extremt breda däck och band för att kunna avverka på riktigt mjuka marker utan att göra körskador. Den brukar kallas ”maskinen som går på vatten”.

En Komatsu 875 specialanpassad för att köra på mjuka marker med dålig bärighet.
En Komatsu 875 specialanpassad för att köra på mjuka marker med dålig bärighet. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

I området runt Storsjön och i västra Jämtland växer skogen på bördiga, men mycket mjuka, marker med dålig bärighet. Traditionellt har man därför ofta avverkat under vinterhalvåret när den djupa tjälen gör att marken håller för en tung skotare att köra ut virket till avlägget.

Tjälen inte att räkna med

Men när vintrarna tenderar att bli mildare är det inte längre lika självklart att kunna räkna med tjälen som hjälp.

– För några år sedan var det här området en ren vintertrakt, säger Ulf Göransson, produktionstekniker på Norrskog när han blickar ut över den slutavverkning där Jonas Amréns Komatsu 875 nu skotar ut timmer.

– Vårt mål är att det inte ska synas på marken att vi kört här, entreprenören Jonas Amrén.
– Vårt mål är att det inte ska synas på marken att vi kört här, entreprenören Jonas Amrén. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

Jonas Amrén är en skogsmaskinentreprenör med bas i Hammarstrand i östra Jämtland. Han har totalt fem maskingrupper i gång där tre av dem kör för Norrskog och två för SCA.

FAKTA: J Amréns skogsmaskiner AB

– Har sin bas i Hammarstrand, Jämtland.

– Utför gallring, slutavverkning och markberedning.

– Har 23 anställda.

– Företaget har totalt fem maskingrupper.

– Förarna som kör i en den specialanpassade maskingruppen är Patrik Önnerud, Johan Fredriksson, Andreas Bergqvist och Tobias Pålsson.

– Uppdragsgivare är Norrskog och SCA.

– Bygger just nu en ny verkstad och butik på 600 kvm.

En av grupperna är helt specialiserad på att köra på marker med dålig bärighet. I den ingår den åttahjuliga skördaren Komatsu 931XC och skotaren Komatsu 875.

Extra breda däck

För att göra skotningen så anpassad som möjligt har Jonas valt extra breda däck som är 800 millimeter och specialband med plattor som är 107 centimeter.

– Med riktigt breda band minskar marktrycket mycket och det är band som är väldigt snälla mot underlaget. De ser mer ut som banden på en grävmaskin, förklarar Jonas Amrén.

Andreas Bergqvist är en av de fyra förare som valts ut för att köra i den specialanpassade maskingruppen.
Andreas Bergqvist är en av de fyra förare som valts ut för att köra i den specialanpassade maskingruppen. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

Flyter fram

Ju större yta som trycket fördelas ut på desto mindre blir markskadorna. Han beskriver det som skotaren flyter fram och att banden inte gräver ner sig i marken eftersom de är platta. Banden rullar på marken och lämnar bara en perforering efter sig.

– Skillnaden mot de gamla banden är stor eftersom de skar ner i marken när de sökte fäste, säger Jonas.

Läs mer: Bandskotare ger mindra körskador på mjuk mark

Fungerar sämre vintertid

Nackdelen med de extra breda däcken och specialbanden är att hjulen är sämre i snö och att banden inte fungerar på vintern.

– Men vi lägger på andra band under vintern, säger han.

Där bak sitter extremt breda Clark TXL asymmetriska specialband som är 107 centimeter breda.
Där bak sitter extremt breda Clark TXL asymmetriska specialband som är 107 centimeter breda. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

Han har använt sig av den specialanpassade gruppen sedan maj 2017. Då fick fyra förare med extra stort intresse för utveckling chansen att vara med och påverka körningen.

– Det är intresserade, erfarna och duktiga förare som har nischat in sig på det här, berättar Jonas Amrén.

Planeras noga

För även om tekniken är viktig är planeringen av arbetet och körningen lika viktiga för att undvika körskador på mjuka marker. Redan när arbetet med skördaren planeras tittar man noga på hur bärigheten på objektet ser ut.

De breda banden på skotaren har släta plattor. I bakgrunden syns de vanliga banden på skördaren Komatsu 931XC.
De breda banden på skotaren har släta plattor. I bakgrunden syns de vanliga banden på skördaren Komatsu 931XC. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

I skördaren finns en markfuktighetskarta som skördarförarna utgår från och i kombination med synen på plats och erfarenheter planeras avverkningen för att hitta de bästa körstråken.

”Alla tjänar på detta”

För att minimera markskadorna läggs givetvis också risbäddar på skotarens körvägar och toppar läggs ut för att öka bärigheten. Allt för att på ett så skonsamt sätt som möjligt transportera ut virket ur skogen.

– Det tar lite längre tid med den här prepareringen, men som jag ser det tjänar alla på att kunna avverka mer på andra tider än under vintern, säger Jonas Amrén.