En lång väg tillbaka för lantbrukarna i Vietnam

Vietnam har drabbats hårt av kraftiga stormar under året med många dödsoffer, förstörda hem och förstörda odlingsmarker. Marcus Lundstedt från We Effect är på plats i stormarnas spår och vittnar om fruktansvärda öden och om oro för framtida klimatförändringar. Men också om små glimtar av hopp.

Nguyen Thi Vuonghade lite tur i oturen. Hon planterade inte bara majs, utan också sötpotatis som klarade sig bättre mot tyfonen.
Nguyen Thi Vuonghade lite tur i oturen. Hon planterade inte bara majs, utan också sötpotatis som klarade sig bättre mot tyfonen. FOTO: MARCUS LUNDSTEDT

Land Lantbruk har tidigare rapporterat om lantbrukare i Vietnam har drabbats katastrofalt av de flertalen stormar som dragit in över landet de senaste månaderna.

Så sent som i början av november drog tyfonen Damrey in, då över 100 personer dödades, flera tusen blev utan sina hem och tusentals hektar jordbruksmark förstördes.

”En förstörd skörd är livshotande”

Svenska We Effect är en av organisationerna som finns på plats för att hjälpa lantbrukarna som är några av de som drabbas allra hårdast.

– För jordbrukare som redan lever på små marginaler kan en totalförstörd skördesäsong vara livshotande. Skörden är allt: inkomst, mat, trygghet, överlevnad. För vissa återstår bara sorg, skriver Marcus Lundstedt, regionkommunikatör för We Effect i Asien som besökte en av de drabbade regionerna Nghe An i början av veckan, till Land Lantbruk.

Hemska öden i stormarnas spår

Marcus Lundstedt vittnar om många hemska öden i stormarnas spår. I byn han besöker är förödelsen och sorgen stor. Lantbrukarna vittnar om att det är den värsta stormen de varit med om bland annat drunknade ett barn som bara var 16 månader gammal i vattenmassorna.

Dao Thi Phuong arbetar ensam på sin gård efter att hennes man fått en ryggskada. Hon har drabbats hårt av den senaste tidens stormar, men hon är en av lantbrukarna som tar del av utdelningen av krispaket med utsäde och gödsel – ett litet hopp i mörkret.
Dao Thi Phuong arbetar ensam på sin gård efter att hennes man fått en ryggskada. Hon har drabbats hårt av den senaste tidens stormar, men hon är en av lantbrukarna som tar del av utdelningen av krispaket med utsäde och gödsel – ett litet hopp i mörkret. FOTO: MARCUS LUNDSTEDT

Marcus berättar också om Dao Thi Phuong som har drabbats värre än de flesta av årets extremväder. Hennes risskörd skadades svårt av en storm i juni och när ytterligare en stor storm drog in förstördes ännu mer av skörden.

Utmaningen är stor för Dao Thi Phuong som är ensam med arbetet på sin gård eftersom hennes man är ryggskadad och kan inte arbeta med jordbruket.

I byn bor också Nguyen Thi Hoa och dottern Dao Thi Hanh som förlorat nästan hela sin skörd i tyfonen.

Nguyen Thi Hoa med dottern Dao Thi Hanh visar sin förstörda majsskörd.
Nguyen Thi Hoa med dottern Dao Thi Hanh visar sin förstörda majsskörd. FOTO: MARCUS LUNDSTEDT

Oro för svårberäkneligt klimat

Lantbrukarna i området berättar också att de är oroliga för skörden på längre sikt. Ho Thi Phuong brukar alltid odla majs i september för skörd i november. Men den senaste tiden har vädret gjort tillvaron mer svårberäknelig.

– Känslan delar hon med många jag möter i bygden. De har inte hört talas om begreppet klimatförändringar, men vittnar om att stormarna är kraftigare och att det har blivit svårare att planera jordbruket, skriver Marcus Lundstedt.

Här får medlemmarna i kooperativet Quang Tanh i Nghe An, en av de hårdast drabbade provinserna, krispaket utsäde och gödsel.
Här får medlemmarna i kooperativet Quang Tanh i Nghe An, en av de hårdast drabbade provinserna, krispaket utsäde och gödsel. FOTO: MARCUS LUNDSTEDT

Majs och gödsel ger hopp

Men Marcus Lundstedt ser också glimtar av hopp i katastrofen. Dao Thi Phuong, Nguyen Dang Son och Ho Thi Phuong bor i en av de byar där We Effect satsar 300 000 på krishjälp.

Nguyen Thi Hoa berättar att säckarna med majs och gödsel gör att de kommer att återhämta sig lite snabbare.

Lantbrukarna Nguyen Dang Son och Ho Thi Phuong med påse med utsäde.
Lantbrukarna Nguyen Dang Son och Ho Thi Phuong med påse med utsäde. FOTO: MARCUS LUNDSTEDT