Enkät visar tydligt: Vildsvin ger stora problem

Vildsvinsskadorna är definitivt inte på tillbakagång. Nästan 1 600 markägare svarade på den enkät som LRF Sydost och LRF Jönköping skickade ut till sina medlemmar i höstas.

I Blekinge och Småland är det vallen som tar störst skada av vildsvinens bök.
I Blekinge och Småland är det vallen som tar störst skada av vildsvinens bök.

I enkäten är frustrationen över stora skador på den för djurbönderna så viktiga vallen tydlig.

– Enkäten visar tydligt att det krävs skyddsjakt på vildsvin i princip från mars till november. Annars brukar man prata om skyddsjakt vid spannmålens mjölkmognad, men eftersom vi knappt har någon spannmål kvar i våra skogsbygder i Blekinge och Småland så är det vallen som tar störst skada, säger Helene Lantz, som jobbar med viltfrågor både i LRF Sydost och LRF Jönköping.

Skriva tydliga avtal

När enkätsvaren analyserats blir det tydligt hur viktigt det är att skilja på jakt och skyddsjakt. När man som markägare arrenderar ut marken måste man skriva tydliga avtal som gör det möjligt att ta in fler jägare till den så viktiga skyddsjakten.

– Det är också viktigt att i avtalet skriva hur stora skador som tolereras på grödan, inte hur många vildsvin som ska skjutas, säger Helene Lantz.

Alla medel måste användas

I enkäten föreslås också att LRF ska fortsätta att jobba med regelverket för fällor, bland annat att de ska kunna användas året om för att kunna skydda grödor. Även regelverket för att underlätta skyddsjakten behöver förenklas.

Från LRFs sida anser man att enkätsvaren visar att skadorna nu är så omfattande att alla medel måste användas för att minska på vildsvinsstammen. Kostnaderna för skördeförluster och för att återställa sönderbökad vall är stora för länens djurbönder.

Läs mer: Staten stäms för indragen vildsvinsfälla

Han rear ut vildsvinsjakten

Danskt förslag om utrotning av vildsvin får stöd

Tyska bönder kräver att 70 procent av vildsvinen skjuts