Enklast att förgröna traktorn

Konstgödsel och motorbränslen står för huvuddelen av jordbrukets fossila energianvändning. Vill man ändra på det är det enklast att förgröna traktorn, alltså byta ut motorbränslet.

Fendt 1050.
Fendt 1050. FOTO: FREDRIK THUNBERG

Sedan halvårsskiftet 2018 har svenska bränsleleverantörerna en plikt att minska sina bränslens växthusgasutsläpp, en reduktionsplikt. Den är 20 procent under 2019.

Det betyder att företagets bränslen i genomsnitt för hela riket ska släppa ut 20 procent mindre växthusgaser än om bränslena vore fossila. Men bioinnehållet i den diesel man tankar kan variera beroende på var, när och vad man tankar.

Blanddieslar bra alternativ

– Idag finns det goda möjligheter att köra på annat än helt fossil diesel. Bästa alternativet blir idag ofta blanddieslar som Preem ACP Diesel 50, Cirkle K Miles Diesel B30 eller OKQ8 GoEasy Diesel Bio+, säger Christer Johansson, teknikrådgivare på Växtskyddscentralen i Linköping.

Christer Johansson, teknikrådgivare på Växtskyddscentralen i Linköping.
Christer Johansson, teknikrådgivare på Växtskyddscentralen i Linköping. FOTO: PER EMGARDSSON

Uppfyller dieselnormen

I dem är mellan en tredjedel och upp till hälften av bränslet förnybart. Samtidigt uppfyller de här bränslena dieselnormen EN 590 eftersom de innehåller 7 procent tung rapsmetylester, RME. Den "väger upp" innehållet av den lättare HVO-n.

Står i instruktionsboken

Motortillverkarna kräver att bränslet ska uppfylla en bränslenorm för att fabriksgarantin ska gälla. Men de måste veta att motorn körd på bränslet uppfyller avgasnormerna, idag Steg 5.

– I instruktionsboken står vilka bränslen motorleverantören accepterar. Det avgör vad man kan köra på så länge motorn har garanti, och eventuellt också under tiden man har maskinskadeförsäkring, säger Christer Johansson.

Fakta: Skatteåterbetalning för diesel

Dieselbränslen i jordbrukets arbetsfordon är delvis befriade från energi- och koldioxidskatt.

Diesel som innehåller mindre än 98 procent förnyelsebara bränslen beskattas för hela bränslevolymen, återbetalningen gäller också hela bränslevolymen.

HVO100 är fortsatt skattebefriat. Därför sker heller ingen skatteåterbetalning för detta bränsle.

Liten marknad

I Norden har HVO blivit ett vanligt bränsle. Men Norden är en liten marknad, många motorleverantörer tycker bränslet udda och bara innebär byråkratiskt krångel.

Tillverkaren tillåter att Valtra A4 körs på HVO100.
Tillverkaren tillåter att Valtra A4 körs på HVO100. FOTO: FIRMABILD AGCO

– Därför behövs en tydlig efterfrågan från lantbrukare. Ni måste visa att ska traktormärket vara med på marknaden måste man acceptera biobränslen. Det är bara lantbrukares efterfrågan som driver fram fler godkännanden av biobränslen.

Fakta: Dyrt köra helt fossilfri traktor

För en lantbrukare kostar det på att ta steget från hälften biobränsle till bara biobränsle. Många EU-länder låter jordbruket köra arbetsmaskinerna på lågskattad diesel. Andra halvåret 2019 är skatteåterbetalningen i Sverige 3, 18 kr/liter. Det innebär att ett rent biobränsle som HVO100 blir 30 procent dyrare än en blanddiesel med hälften fossilt bränsle.

”Kräv papper”

Sedan i vintras har Christer Johanssons lista med HVO-godkännanden blivit en tredjedel längre. De flesta gäller bara nya traktorer, men Valtra godkänner HVO även i äldre motorer.