Ett aktivt skogsbruk med mål och visioner

Utmaningen för politiken är se möjligheterna och formulera tydliga och inspirerande mål. Det aktiva skogsbruket behöver uppmuntran och visioner, skriver Pär Fornling.

Nu planteras nästan bara barrträd. Men målet är att var tionde planta, inom en någorlunda nära framtid, ska vara lövträd.
Nu planteras nästan bara barrträd. Men målet är att var tionde planta, inom en någorlunda nära framtid, ska vara lövträd.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

I dagarna börjar ett forskningsprojekt som är värt att uppmärksamma av två anledningar. För det första, naturligtvis, för innehållet.

Det handlar om snabbväxande lövträd. Nu planteras nästan bara barrträd. Målet är att var tionde planta, inom en någorlunda nära framtid, är ett lövträd. Storskalig plantering av löv är nytt och kräver ny kunskap. Visst planteras enskilda bestånd med löv runt om i landet, men tusentals hektar är något helt annat. Inte minst finns förhoppningar kring förädlad björk. Genom framsteg i förädlingen kommer den inom några tiotal år att växa 50 procent bättre och ha högre kvalité än oförädlade björkar. Ett annat lovande trädslag är poppel där metoder för odling på skogsmark tar stora kliv framåt.

Forskningsprogrammet, som leds av SLU/Alnarp, är på 110 miljoner kronor under fem år, med möjlighet att bygga på med ytterligare fem år, vilket är mycket pengar i de här sammanhangen.

För det andra visar det möjligheten att utveckla skogsbruket genom aktiva åtgärder. Den som lyssnar på debatten vaggas in i tron på att skogen mår bäst av att vi inte gör någonting. Att den helst bör lämnas vind för våg för att binda kol och gynna biologisk mångfald. Tron på passivitet riskerar att omsluta skogen som en blöt filt.

Snabbväxande lövträd binder mycket kol och ger ljusa trevliga skogar, vilket rimligen gynnar både friluftsliv och biologisk mångfald. Det är ett exempel på hur lösningen på våra utmaningar är aktiv skötsel, hand i hand med forskning och utveckling. Det gäller förstås inte bara volymproduktion. Om målet är maximal biologisk mångfald uppnås också det med aktiva åtgärder. Hyggesfritt skogsbruk kan låta naturligt enkelt, men faktum är att det är arbetsintensivt och ställer höga krav på kunskap och aktiva åtgärder. Och så är det på område efter område. Det handlar om att para ihop mål och medel.

Den aktuella forskningen finansieras i huvudsak av Energimyndigheten som ser en möjlighet i att använda en del av råvaran till energi. Nu, när bioenergin ifrågasätts, är inte alternativet att backa utan att utveckla tekniken. Och avgörande är att råvaran kommer från uthålliga odlingssystem som stadigvarande binder mycket kol.

Med en klok politik och en fungerande marknad kommer dessutom nya produkter när råvaran finns tillgänglig, plywood, lövvirke, lövmassa och det vi ännu bara kan ana.

Att backa mot framtiden är ingen bra idé. Utmaningen för politiken är att lyfta blicken, se möjligheterna, ge verktygen och formulera tydliga, mätbara och inspirerande mål för att komma framåt. Det aktiva skogsbruket behöver uppmuntran och visioner.