"Ett förbättrat djurskydd ligger i allas intresse"

EUs hälsokommissionär Stella Kyriakides och doktor Jane Goodall deltar den här veckan i EUs djurskyddskonferens, med de främsta aktörerna inom området från länder både i och utanför EU. I Land Lantbruk skriver de en gemensam debattartikel.

EUs "Från jord till bord-strategi" har en unik möjlighet att förbättra alla varelser liv, skriver hälsokommissionär Stella Kyriakides och doktor Jane Goddall i en exklusiv debattartikel för Land Lantbruk.
EUs "Från jord till bord-strategi" har en unik möjlighet att förbättra alla varelser liv, skriver hälsokommissionär Stella Kyriakides och doktor Jane Goddall i en exklusiv debattartikel för Land Lantbruk. FOTO: VINCENT CALMEL

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Djur är kännande varelser, något som erkänns i EU-fördragen. Vi har ett moraliskt och samhälleligt ansvar att se till att djurens villkor ute på gårdarna återspeglar detta. Sanningen är dock att miljarder djur i dag hålls i intensiva uppfödningssystem runt om i hela världen. Miljontals djur fraktas också mycket långa avstånd. Ibland ignoreras det faktum att alla djur i jordbruket är kännande varelser som kan känna rädsla, förtvivlan och smärta. Djuren behandlas inte alltid med den omsorg och respekt som de förtjänar. Det är en prioritering för EU att ändra det.

Jane Goodall-institutet har i samarbete med lokalsamhällen och lokala jordbrukare arbetat outtröttligt för att förbättra livet för såväl människor och djur som miljön genom att införa hållbara försörjningsmöjligheter som tar hänsyn till de lokala behoven. Dessa värden speglar Europeiska unionens övertygelser och ambitioner – där hållbarhet sätts i främsta rummet för att förbättra allmänhetens liv, rättigheter och arbetsvillkor, och miljön.

EU föregår också med gott exempel vad gäller djurskydd inom många olika områden. Sedan EUs första djurskyddslagstiftning antogs 1974 har lagar, förordningar och en mängd åtgärder för att skydda våra djur kontinuerligt utökats och stärkts, vilket bidragit till bättre livskvalitet för miljontals djur.

Allmänheten uppmärksammar djurskydd och ställer allt oftare krav på att slå vakt om djurskyddet. Alla kan bidra till att göra skillnad och i EU har medborgarna rätt att göra just det. 2020 deltog mer än en miljon människor i det europeiska medborgarinitiativet ”End the Cage Age”, som uppmanade EU att få ett slut på användningen av burar i djurhållning. Detta ledde till unika åtgärder, och till EU-kommissionens politiska vilja att senast 2023 föreslå en utfasning och ett slutligt förbud mot burar för djur som suggor, kalvar, kaniner, hönor, ankor och gäss.

Men vi har fortfarande lång väg kvar. När så är möjligt bör djur leva i en miljö där de kan bete sig naturligt, och vi människor måste börja äta en mer växtbaserad kost med mindre rött och bearbetat kött.

Som vi alla vet hotar klimatförändringarna och en minskad biologisk mångfald vår framtid. Människors, djurs, växters och till och med planetens hälsa är alla nära sammankopplade. Vi människor är en del av naturen och är beroende av den för luft, mat och vatten – ja, allt. Men vi är också beroende av sunda ekosystem, som vart och ett består av sammanlänkade växt- och djurarter.

De skador på miljön som drivs av vår nuvarande resursanvändning har lett till en ökad förekomst av torka, översvämningar och nya skadedjur, vilka utgör ett betydande hot mot våra livsmedelssystem och levnadsmiljöer. Mot vår framtid. De visar helt enkelt behovet av hållbarhet i alla aspekter av våra liv, bland annat våra livsmedelssystem.

Vår uppgift är att bygga ett stabilt och motståndskraftigt livsmedelssystem som garanterar allmänheten tillräcklig tillgång till livsmedel till ett överkomligt pris, av god och säker kvalitet, och där produktionsdjurens välmående verkligen sätts i centrum. Djurskydd och djurhälsa är både en hörnsten i denna förändring och vägen framåt.

EU-kommissionens ambition är att tillsammans med jordbrukare, näringsliv, djurrättsorganisationer och konsumenter bevara EUs status som världsledande inom djurskydd. Vi kan bara uppnå det målet genom att satsa på människor och partnerskap.

EUs "Från jord till bord-strategi" (From farm to fork) är en nyskapande satsning att göra livsmedelssystemen rättvisa och hälsosamma, miljö- och djurvänliga, och att de utgår från hållbara jordbruksmodeller. En förändring i den riktningen skulle inte bara gynna miljontals produktionsdjur, utan även göra vår mat, vår hälsa och vår miljö bättre och tryggare.

Med "Från jord till bord-strategin" har vi en unik möjlighet att förbättra alla levande varelsers liv, såväl människors som djurs, utifrån principen att djurskydd är viktigt. Låt oss sikta högt till förmån för jordbrukarfamiljer, konsumenter, djuren och vår planet.

Stella Kyriakides, EU-kommissionär med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet

Dr Jane Goodall, etolog och miljökämpe, grundare av Jane Goodall-institutet och FN-fredsbudbärare

LÄS MER: EUs strategi - Producera och konsumera livsmedel på ett nytt sätt

LÄS MER: ”Det är lätt att tro att det är den sanna bilden”