Ett monument över myndighetens makt

När Trafikverket inte kom överens med markägaren om vad som skulle hände med ladan som stod i vägen för cykelbanan, valde man att klyva den mitt itu. Nu står den där som ett monument över myndighetens omedgörlighet.

Trafikverket förklarar den kluvna ladan med att det begåtts ett "mänskligt misstag".
Trafikverket förklarar den kluvna ladan med att det begåtts ett "mänskligt misstag".

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

På en åker i norra Jämtland står en kluven lada som ett monument över myndigheternas omedgörlighet. När inte Trafikverket kunde komma överens med markägaren om var cykelbanan skulle dras utnyttjade myndigheten sin makt, sågade itu ladan och drog cykelbanan där den rivna delen stått.

Det är en absurd syn som möter den som cyklar förbi. Mitt på åkern står en tredjedels lada med avsågad långsida. I stället för att flytta antingen ladan eller cykelbanan tog verket i med hårdhandskarna.

Det som gör situationen ännu mer absurd är att Trafikverket betalade 70 000 kronor för att få ladan kluven. Pengar som med all säkerhet skulle ha räckt till för att flytta den.

Verket förklarar händelsen med att det begåtts "ett mänskligt misstag", och det kan man kanske kalla det. Men ladan utanför Strömsund är bara ett exempel på när det låser sig mellan jord- och skogsbrukare och byråkrater. I bland känns det som de lever i helt skilda världar. Det som ser bra ut på pappret kanske inte alls fungerar ute i verkligheten.

Regelkrångel och myndighetstvister kostar mycket tid och pengar. Enligt en undersökning som Företagarnas Riksförbund gjorde för några år sedan var företagarnas kostnad för regelkrånglet totalt runt en miljard kronor årligen. Och då är inte myndigheternas kostnader inräknade.

Många regeringar har lovat att minska myndighetskrånglet, men tyvärr tycks det i stället växa. Mer e-tjänster, förenklade blanketter, längre redovisningsperioder och kortare handläggningstider hos myndigheterna är några av förslagen på hur byråkratin ska kunna minskas. Men det krävs också en ökad förståelse för varandras verklighet, mindre fyrkantighet och förbättrad kommunikation mellan myndigheter och företagare. Annars kommer vi tyvärr att få se fler "mänskliga misstag".

När LRF för några år sedan startade arbetet med god myndighetsutövning var målet att förbättra kontakterna mellan myndigheter och lantbruksföretagare. De flesta människor vill göra rätt och myndighetens uppgift borde då vara att hjälpa dem med det och hitta smidiga lösningar. Myndigheterna är statens verkställare, det vill säga allas våra tjänstemän, och borde inte misstänkliggöra och köra över medborgare.

Väl fungerande kommunikation är ofta det bästa sättet att förebygga tvister. Att inleda ett ärende med att utan tidigare varsel åka ut och ställa upp utstakningskäppar på annans mark borgar inte för någon lyckad fortsättning. Tydlig information och prestigelösa samtal underlättar inte bara för markägare och företagare, utan minskar även byråkratin och arbetet för myndigheterna. Målet måste ändå vara att vi ska slippa fler monument liknande det utanför Strömsund.