Ett slag i magen på familjeskogsbruket

I Vetenskapens världs programserie”Slaget om skogen” målas kampen upp mellan en stor och rik skogsindustri och väna miljöorganisationer. 300 000 familjeskogsägare glöms helt bort, skriver Ester Hertegård.

SVTs porträtt av skogsbruket är långt ifrån opartiskt, skriver Ester Hertegård.
SVTs porträtt av skogsbruket är långt ifrån opartiskt, skriver Ester Hertegård.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Sveriges Television (SVT) sänder under hösten en programserie om skogen inom ramarna för Vetenskapens värld. Dock kan det ifrågasättas vems värld det är som egentligen skildras.

Man kallar serien ”Slaget om skogen” och menar att det är en kamp mellan en stor och rik skogsindustri och väna miljöorganisationer. En oinsatt tittare får bilden av att en vinsthetsande industri gör att djur- och växtarter försvinner från våra svenska skogar i rasande fart. Om det ens fortfarande får kallas skogar. En biolog intervjuas och menar att en skog som någon gång kalavverkats och föryngrats hellre bör benämnas granåker eller plantage.

En annan biolog som intervjuas gör ett märkligt påstående om mängden gammal skog. Riksskogstaxeringen med flera konstaterar att gammal skog ökar. Men i programmet läggs det tid på att en enskild biolog får dementera den statistiken, med förklaringen att han själv inte sett det när han varit ute i skogen. Detta alltså i ett program som kallar sig Vetenskapens värld.

När denna ledare skrivs har bara två av sju avsnitt i serien ännu sänts, men de har redan väckt mycket debatt. Porträttet av skogsbruket är långt ifrån opartiskt, och som vanligt utelämnar SVT familjeskogsbruken. Det gör de nog rätt i om målet är att upprätthålla denna negativa syn på skogsbruk. Om programserien hade belyst de skogsägare som ömt vårdat sin skog i generationer, som ivrigt lapat i sig all tillgänglig kunskap om hållbart brukande av skogen och pratar om träden som om de vore sina barn, skulle narrativet om det illvilliga skogsbrukandet krackelera.

Istället förblir familjeskogsbrukarna osynliga i SVT och med dem alla de insatser som gjorts, i synnerhet de senaste 30 åren, och vars effekter nu börjar synas. Mängden död ved i skogen som ökar, grova lövträd, gamla träd, och antalet fågelpar som ökar. Allt som pekar åt rätt håll, som är ett resultat av att skogsägare gör sitt bästa och fortsätter att vilja mer och bättre för framtiden är stoff nog åt en egen serie.

Än är det inte för sent för SVT att vända bilden av skogsbruket till att bli mer balanserad och rättvisande, något som skulle uppskattas av 300 000 hårt arbetande familjeskogsägare.

LÄS MER: Fångade i kaninhålet – nu måste vi hitta ut

LÄS MER: Stolt över familjeskogsbruket