Ett tiotal havrepartier har blivit nedklassade

Ett tiotal analyser av havre från framför allt Värmland har haft don-halter över gränsen för livsmedelskvalitet. Alla partier har dock klarat kraven för foder.

FOTO: JOHAN EKLUND

Av de cirka 1 000 analyser som togs under förra veckan visade sig ett tiotal hålla don-halter på över 1 750 vilken är gränsen för livsmedelskvalitet. Analyserna var gjorda i västra och sydvästra Sverige, framför allt från Värmland.

– Det finns fortfarande ganska mycket otröskat på sina håll. I Värmland handlar det säkert om 30–35 procent och mycket av det är just havre. Så det finns all anledningen att hålla garden uppe, säger Erik Hartman i Foder & Spannmåls projektgrupp.

”Provtar vartenda parti i riskområden”

Sedan analyserna inleddes har det tagits knappt 7 000 prov varav 90 procent avser havre. Erik Hartman tycker ändå att läget totalt sett är gott jämfört med tidigare år. Den ökning som man nu ser får anses som väntad.

– Nu provtar vi stort sett vartenda parti av havre i riskområdena. Analysfrekvensen är densamma som vi brukar ha, säger Erik Hartman.

Projektgruppen betonar vikten om att särhålla partier med höga don-värden och om noggrannhet vid torkning, sortering och lagring.

LÄS MER: Risken för höga don-halter är inte över

Regn och liggsäd kan ändra gynnsam don-prognos