EU: Full ersättning vid rovdjursattack

EUs medlemsstater ska i framtiden kunna betala ut full ersättning för alla kostnader som lantbrukare drabbas av vid rovdjursangrepp. Missnöje i sydeuropeiska länder antas ligga bakom beslutet.

Anders Wetterin, viltexpert på LRF.
Anders Wetterin, viltexpert på LRF. FOTO: ANN LINDÉN

Torsdagens besked från EU-kommissionen kom som en överraskning för såväl LRF som Naturvårdsverket och Viltskadecenter.

Det går i korthet ut på att alla skador som skyddade rovdjur orsakar på tamboskap ska kompenseras fullt ut med pengar ur landsbygdsprogrammet. Det gäller också indirekta kostnader för veterinär, destruktion och eget arbete samt anskaffande av rovdjursstängsel eller vakthund.

Vill mildra konflikterna

"Dagens beslut syftar till att öka stödet till lantbrukare i områden där det finns stora rovdjur", skriver EU-kommissionen på sin hemsida.

Det förs även ett resonemang om att acceptansen av EUs politik kring bevarandet av rovdjur till del beror på hur konflikterna med lantbruket och landsbygdsbefolkningen kan hanteras.

Tidigare har endast 80 procent av kostnaderna för skador orsakade av rovdjur kunnat ersättas genom nationella stöd. Nu höjs kompensationen till 100 procent och pengarna hämtas både från EUs landsbygdsprogram och från den nationella budgeten.

Kritik från Sydeuropa

– Jag har inte sett några detaljer i beslutet men om grunden är en hundraprocentig ersättning är det definitivt positivt för våra medlemmar. En brasklapp i sammanhanget är att EUs statsstödsregler är obegripligt detaljerade och kan vara en riktig snårskog, säger Anders Wetterin, viltansvarig på LRF.

Läs mer: Elstängsel hjälpte inte – vargarna grävde sig in och dödade 26 får

Enligt Anders Wetterin har det vuxit fram en allt mer kritisk opinion mot framför allt vargens utbredning i stora EU-länder som Frankrike, Tyskland och Italien vilket kan ha drivit fram torsdagens beslut.

– Debatten i EU blir plötsligt en annan när de stora länderna och de stora bondeorganisationerna kommer med kritik, menar Anders Wetterin.

Christoffer Fjellner, EU-parlamentariker (M).
Christoffer Fjellner, EU-parlamentariker (M). FOTO: ANN LINDÉN

Fjellner inte förvånad

Den svenske EU-parlamentarikern Christoffer Fjellner (M) har profilerat sig i lantbruks- och landsbygdsfrågor. Han förvånas inte av beslutet och konstaterar att flera medlemsstater tyngs allt mer av kostnaderna för rovdjursangrepp.

– Om man ska vara konspiratorisk är det lättare för dem som vill försvara EUs art- och habitatdirektiv om EU samtidigt kompenserar mer för rovdjurens kostnader. Å andra sidan är det inte mer än rätt så länge direktivet är så uppenbart förlegat och inte uppdateras, anser Christoffer Fjellner.

Läs mer: Trots massivt angrepp ingen skyddsjakt på Molstaberg

Den regeländring som gjordes 2015–2016 skapade både irritation och ekonomiska nackdelar. Tidigare i år kom också nya, svårtolkade föreskrifter.

Inga Ängsteg, chef för Viltskadecenter.
Inga Ängsteg, chef för Viltskadecenter. FOTO: MATS KARLSSON

Inte full täckning

– Det finns exempel på att någon kan ha fått 1 500 kronor i ersättning för ett rovdjursdödat lamm men också fått betala 700–800 kronor för destruktionen, säger Inga Ängsteg, chef för Viltskadecenter.

Det är framför allt ersättning för veterinärbehandling och destruktionen av döda djur som kan ha varit svår att få ut. Dessutom har pengarna till rovdjursavvisande stängsel tagit slut hos vissa länsstyrelser.

– Min förhoppning är att EU-kommissionen i och med detta beslut vill få till förenklingar, säger Inga Ängsteg.

Rovdjursangrepp på tamdjur blir allt vanligare och kostar EU-länderna allt större belopp. EU-kommissionen vill mildra konflikten genom att ge full kostnadstäckning.
Rovdjursangrepp på tamdjur blir allt vanligare och kostar EU-länderna allt större belopp. EU-kommissionen vill mildra konflikten genom att ge full kostnadstäckning. FOTO: MARITA JOHANSSON