EU-larm om tarmbakterier hos fjäderfän

Förekomsten av antibiotikaresistenta tarmbakterier hos fjäderfän i vissa länder skapar oro hos EU-myndigheterna.

FOTO: ISTOCK

Fjäderfän i Cypern och Rumänien har visat sig ha antibiotikaresistenta tarmbakterier, i form av ESBL Carba, skriver TT. Rönen kommer från en undersökning som har genomförts av EFSA, Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (Efsa) ihop med smittskyddsmyndigheten ECDC. Den bygger på ländernas egna kontroller och avser 2016.

– Det är en typ av resistens där vi knappt har någon antibiotika att sätta in om den skulle smitta vidare till människor, säger Oskar Nilsson, veterinär och antibiotikaexpert vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, till TT.

Inte i Sverige

Hittills har sådana bakterier inte konstaterats hos djur, eller i livsmedel i eller från Sverige. Utöver förekomsten av antibiotikaresistenta tarmbakterier hos fjäderfän i vissa länder oroas myndigheterna av att antibiotika används på djur, vilket gör bakterierna resistenta mot antibiotika, enligt TT.

Viktigt hetta upp

Tidigare har fall av kända ESBL-bildande e coli-tarmbakterier konstaterats både i Sverige och i andra länder. Dessa har i regel kommit med importerade avelsdjur, enligt SVA.

Kontakter mellan människor är idag en betydligt vanligare orsak till spridning av e coli-tarmbakterier än livsmedelshantering, enligt Oskar Nilsson, skriver TT. Utöver det är det viktigt att ha en tillräcklig upphettning av livsmedel, eftersom även de resistenta bakterierna dör då.

LÄS OCKSÅ: Svenskt Kött utbildar om antibiotikaresistens