EU-miljoner till gamla ekar

Gamla ekar i tre län får miljoner från EU. Målet för projektet är att restaurera ekmiljöer och därmed hjälpa rödlistade arter som är beroende av ek.

Det är länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar, Östergötland samt Linköpings kommun som gemensamt genomför projektet Bridging the Gap, som fått pengar från EUs LIFE-fond. I projektet ska 30 ek-områden restaureras genom bland annat röjning och nyplantering.

Insekter vill ha död ved

Projektet invigdes i måndags i Knösö naturreservat utanför Karlskrona. Det är en av flera ekmiljöer i Blekinge som nu restaureras.

– Områdena har vuxit igen och ekarna trivs inte i mörker. De vill ha det ljust och halvöppet, och blir de 300 år gamla får de värdefulla strukturer som att grenar bryts och håligheter bildas, vilket många insekter gillar, säger Jonas Warhammar, projektledare och naturvårdshandläggare på länsstyrelsen i Blekinge, till tidningen Sydöstran.

Holkar löser bostadsbristen

Ekmiljöerna behöver föryngras men då det tar många år innan de planterade ekarna passar som hem för insekter, ska man även skapa död ved på både naturlig och artificiell väg för att öka förutsättningarna för vissa ovanliga skalbaggar att leva i ekmiljöerna. Till exempel ska arborister försöka föråldra ekarna, och man kommer också sätta ut en del så kallade mulmholkar.

– Det är ett sätt att tillfälligt lösa bostadsbristen, tills träden har hunnit växa till sig, säger Jonas Warhammar.

Ekoxe, läderbagge, större ekbock och hålträdsklokryparen är exempel på insekter som är beroende av gamla, ihåliga lövträd.

Fakta

EUs LIFE-fond används inom nätverket av Natura 2000-områden.

Ek-projektet Bridging the Gap startade i oktober 2016 och ska pågå till 2022.

Budgeten är på 80 miljoner kronor, varav cirka 60 procent är EU-pengar. Naturvårdsverket bidrar med 15 miljoner kronor och övriga medel står länsstyrelserna och kommunen för.

Källa: lifebridgingthegap.se