EU-parlamentet röstade ja till förbudet

Med stor majoritet röstade EU-parlamentet ja till förslaget om ett förbud av de neonikotinoider som ses som allra farligast för bin och andra pollinatörer. Däremot gick förslaget att förbjuda alla typer av neonikotinoider som också låg på bordet inte igenom.

FOTO: IBL/ISTOCK

Med 506 röster mot 27 antog EU-parlamentet den initiativrapport som jordbruksutskottet tagit fram som uppmanar EU-kommissionen att ta nästa steg mot ett förbud mot användning av neonikotinoider utomhus.

- Läget är akut för Europas bin och humlor. Om inget händer hotas de av utrotning. Med den här resolutionen uppmanar vi Kommissionen att ta fram en handlingsplan för att bekämpa dödligheten, säger EU-parlamentariker Jytte Guteland (S) i en skriftlig kommentar efter omröstningen.

LÄS MER: EU-parlamentet röster om neonikotinoider

LÄS OCKSÅ: Efsa slår fast att neonikotinoider innebär hot mot pollinatörer

Mest debatterade delen i förslaget

Förslaget innehåller flera åtgärder för att förbättra förutsättningarna för bin och andra pollinerande djur och för att hindra den stora bidöden som pågår i Europa. Bland annat vill man införa en handlingsplan på EU-nivå för att hindra bidöden, öka stödet till biodlare och minska importen av förfalskad honung till EU.

Men det helt klart mest debatterade området är frågan om förbudet mot neonikotinoider som bland annat används i flera typer av växtskyddsmedel.

”Vi behöver ta fler steg än så här”

Med EU-parlamentets omröstning gick förslaget att förbjuda bekämpningsmedel som innehåller de typer av neonikotinoider som hittills konstaterats vara skadliga för bin och andra pollinerande insekter igenom. Men förslaget att helt förbjuda alla typer av neonikotinoider gick inte igenom.

EU-parlamentariker Fredrick Federley (C) var inte helt nöjd med att totalförbudet inte röstades igenom.

– Vi tog ett steg framåt men vi skulle behöva ta fem, säger han efter omröstningen.

Federley kan tänka sig vissa undantag

Men samtidigt som Federley är för ett totalt förbud kan han tänka sig vissa undantag från förbudet i de fall där det inte finns några andra alternativ över huvudtaget.

– Om vi inte kan producera mat så har vi ett stort problem. Men då måste vi också ställa oss frågan vad vi gör för att få fram andra alternativ, säger han.

EU-parlamentets förslag om förbud är i linje med den rapport som EU:s expertmyndighet för mat och livsmedelssäkerhet (Efsa) presenterade under onsdagen, där de konstaterar att de tre typerna av neonikotinoider clothianidin, imidacloprid och thiamethoxam är särskilt farliga för bin och polliniatörer.

LÄS MER: Förbud kan slå hårt mot svenska sockerodlare

LÄS OCKSÅ: Beslut om neonikotinoider dröjer