EU-rådet vill inte höja ribban för biobränslen

EU-rådet är överens om en gemensam linje i frågan om EU:s mål för förnyelsebar energi 2030. Det ställer sig bakom förslaget om ett mål för andelen förnyelsebar energi på minst 27 procent. Men de avslår förslaget att ribban för biodrivmedel ska höjas.

FOTO: MOSTPHOTOS

I veckan kom EU:s energiministrar överens om en gemensam position angående EU:s nya direktiv kring förnyelsebar energi (RED) fram till 2030. Det rapporterar Agra Europe.

Höjer inte ribban för biobränslen

Rådet backar EU-kommissionens förslag om minst 27 procents förnyelsebar energi av EU:s totala konsumtion 2030.

Däremot nobbar de förslaget att högst 3,8 procent av transportsektorns energikonsumtion får komma från biodrivmedel gjorda på grödor som kan användas för livsmedel eller foder. EU:s energiministrar höjer därmed inte ribban för biobränslen som kommissionen föreslagit, utan de vill ha kvar den nuvarande nivån på 7 procent.

Medlemsländernas energiministrar enades också om att råvara som exempelvis tallolja ska räknas till förnybartmålet, trots kommissionens förslag att det inte ska göra det.

Oenighet i parlamentet

Industriutskottet i Europaparlamentet kom i slutet på november fram till sin syn på målen för 2030. De anser att EU bör höja målsättningen till 35 procent förnybart jämfört med kommissionens förslag på 27 procent.

Läs mer: Högre målsättning för förnyelsebar energi

Även industriutskottet har kommit överens om en mer generös definition av förnyelsebar energi, som tillåter både etanol och tallolja.

Miljöutskottet i Europaparlamentet har dock kommit fram till en något annorlunda slutsats och det är inte klart hur EU-parlamentet som helhet kommer att ställa sig till frågan.

I januari ska förhandlingar ske i parlamentet.

Läs mer: Uppgörelse om utsläppsrätter glädjer skogsindustrin