EU ska inte besluta om saker vi bäst beslutar om själva

Från KDs sida lovar vi fortsatt att kämpa för ett EU som ägnar mer energi åt frågor av verkligt gränsöverskridande mervärde, och mindre energi åt frågor länder bättre kan sköta efter eget huvud, skriver Sara Skyttedal (KD) och Carl-Wiktor Svensson (KD).

Sara Skyttedal (KD), Europaparlamentariker och Carl-Wiktor Svensson (KD), Riksdagskandidat, Kalmar Län vill att medlemsländerna får besluta mer själva om skogen, bekämpningsmedel och jakt.
Sara Skyttedal (KD), Europaparlamentariker och Carl-Wiktor Svensson (KD), Riksdagskandidat, Kalmar Län vill att medlemsländerna får besluta mer själva om skogen, bekämpningsmedel och jakt. FOTO: LOUISE CARLSSON ÖRNING

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Landsbygdspolitiken är en av Kristdemokraternas mest prioriterade frågor inför riksdagsvalet. Det handlar om ha med sig lands- och glesbygdsperspektivet inom samtliga politiska områden. Det gäller också EU-politiken.

När svenska folket går till valurnorna i september väljer man också indirekt vem som ska företräda oss i EU. Eller närmare bestämt i EU:s ministerråd, som tillsammans med Europaparlamentet är de som stiftar EU:s gemensamma lagar och regleringar. Sverige tar dessutom över ordförandeskapet för ministerrådet 2023. Riksdagsvalet är därför också ett EU-val.

KD vill se ett skifte i hur EU bedriver politik inom en lång rad områden som påverkar svensk landsbygd. Låt oss ge några exempel.

För det första: Skogspolitiken. EU-kommissionen vill sätta statiska målsättningar för hur mycket eller lite skog som får brukas. Det tycker vi är en dålig idé. Förutsättningarna för skogsbruk skiljer sig radikalt mellan de olika medlemsländerna i EU. Därför bör också EU låta medlemsländerna sköta detta efter eget huvud.

För det andra: En rimlig vapen- och jaktpolitik. Grundtanken med att EU har vissa gemensamma regler kring vapen är att underlätta jaktresor och legal vapenhandel över gränserna. När reglerna skulle uppdateras förra mandatperioden missbrukades dock regelverket, och användes istället för att försvåra för våra jägare. Det sa KD nej till. Nu handlar striden om nya frågor. Exempelvis vill EU-kommissionen införa allt fler restriktioner när det gäller bruket av blyammunition – trots att alternativ för många jaktformer helt saknas.

För det tredje: Rimliga förutsättningar för våra bönder. Våra bönder lever i en verklighet som gör det dyrare att vara lant- eller jordbrukare i Sverige jämfört med andra EU-länder. Därför är en viktig fråga att jobba med för att uppnå konkurrensneutralitet i EU. Exempelvis kan det handla om att kräva en restriktivare antibiotikaanvändning i hela EU – inte bara i Sverige. Just nu finns ett aktuellt förslag från EU-kommissionen om att försvåra för våra bönder att använda bekämpningsmedel, det är KD mot. Svenska bönder vet helt enkelt bättre än EU-tjänstemän om när och hur de ska använda bekämpningsmedel.

Det finns fler frågor aktuella frågor i EU-sammanhang med påverkan på svensk landsbygd. Detta var ett axplock. Från KDs sida lovar vi fortsatt att kämpa för ett EU som ägnar mer energi åt frågor av verkligt gränsöverskridande mervärde, och mindre energi åt frågor länder, eller enskilda människor, bättre kan sköta efter eget huvud.

Sara Skyttedal (KD), Europaparlamentariker

Carl-Wiktor Svensson (KD), Riksdagskandidat, Kalmar Län