EU trappar upp på biobränsle

Under sommaren drar det EU-finansiserade projektet Rewofuel igång, vars syfte är att skapa ett antal bioraffinaderier i Europa, som kan utnyttja skogsrester i produktionen av biobränsle.

FOTO: SEKAB

I slutet av juni samlades representanter från elva företag och universitet i Europa i Örnsköldsvik för att dra igång Rewofuel. Projektet går ut på att bioraffinaderier över hela Europa ska kunna använda skogsrester för produktion av biobränsle.

– Det här projektet kommer att bidra till att bryta oljeberoendet. SEKAB:s erfarenhet av att använda rester från skogsindustrin till att producera biobränsle kommer att vara till stor nytta. Genom samarbetet i projektet kommer vi att snabbare ställa om till ett förnybart Europa, säger Jonas Markusson, ansvarig för innovation och produktutveckling på SEKAB E-Technology, i en skriftlig kommentar.

Storsatsning på EU-nivå

Företaget var värd under mötet i Örnsköldsvik och står också som mottagare av 30 procent av ett bidrag från EU till Rewofuel på sammanlagt 13,9 miljoner euro under tre år. Projektet handlar om att utvärdera och demonstrera hur skogsrester kan användas på bästa möjliga sätt i hela värdekedjan, från skogen till användarna. En mängd bioraffinaderier inom EU ska använda restprodukter från skogsbolag och sågverk som råvara.

Valts inom Horizon 2020

De elva företagen i projektet har valts ut inom ramen för EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020. Utöver SEKAB ingår även Peab Asfalt i projektet.

– Vi är stolta över att kunna leverera den teknik som behövs i första steget i värdekedjan för att konvertera biomassa, som sedan ska vidareförädlas till biobränsle. För att fasa ut oljan i drivmedel räcker det långt med att enbart använda dagens outnyttjade restprodukter från skogsindustrin, säger Monica Normark, projektledare för Rewofuel.

Pågår tre år

Den 1 juni drog Rewofuel igång och projektet ska pågå under tre år.

Elva företag och universitet från åtta EU-länder deltar: SEKAB E-Technology, Peab Asfalt, Sky NRG, Global Bioenergies, Neste Engineering Solutions, Repsol, Ajinomoto, Eurolysine, IPSB, TechnipFMC och Linz Universitet.

Budgeten i projektet är 19,7 miljoner euro, motsvarande drygt 200 miljoner kronor. EU:s program för forskning och innovation, Horizon 2020, bidrar med 13,9 miljoner euro. Företagen som ingår i projektet står för resten.

LÄS OCKSÅ: Framtidens asfaltvägar kan byggas av skogsrester