EUs strategi: Producera och konsumera livsmedel på ett nytt sätt

Vi måste bygga hållbara livsmedelssystem som ger oss hälsosamma livsmedel till rimliga priser – under alla omständigheter och även i kristider. Det skriver EU-kommissionär Stella Kyriakides om strategin Farm to Fork.

Vi kan inte fortsätta att producera och konsumera livsmedel på samma sätt som i dag, skriver EU-kommissionären.
Vi kan inte fortsätta att producera och konsumera livsmedel på samma sätt som i dag, skriver EU-kommissionären. FOTO: DATI BENDO

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Coronapandemin har haft stor inverkan på vårt sätt att leva, hur vi arbetar och hur vi umgås. Ja, pandemin har till och med påverkat hur vi ser på vår framtid. Det som började som en hälsokris har utvecklats till en global lågkonjunktur med konsekvenser för många sektorer, däribland jordbruket och livsmedelsindustrin. Livsmedelsförsörjningen är hotad på många håll i världen och människor måste klara sig utan det mest grundläggande behovet av alla – mat.

Att garantera säkra och näringsrika livsmedel är fortfarande en viktig del av insatserna mot coronapandemin, särskilt för fattiga och utsatta grupper. Världen över finns det nästan 690 miljoner människor som går hungriga. Det är tio miljoner fler än 2019. Pandemin kan dessutom öka detta antal med 83–132 miljoner människor.

Faktum är att vi inte kan fortsätta att producera och konsumera livsmedel på samma sätt som i dag. I EU står jordbruket för över tio procent av utsläppen av växthusgaser. För att tala klartext: Våra produktionsmetoder förstör planeten och ekosystemen. Vi är ineffektiva och oetiska och slänger en femtedel av maten vi producerar, medan 36 miljoner EU-invånare inte har råd att äta ett näringsriktigt mål mat varje dag. Kostnaderna för hälso- och sjukvård ökar ständigt och över 50 procent av den vuxna befolkningen i EU är överviktig. Detta är inte rimligt. Vi måste ändra på något – och vi måste förbättra inställningen till förändringar.

Från första dagen har EU-kommissionen ledd av Ursula von der Leyen arbetat för att åstadkomma förändringar och omvandla utmaningar till möjligheter. Inom ramen för den europeiska gröna given har vi antagit strategin ”Från jord till bord” för att visa vägen framåt. Det är en handlingsplan som växlar över till att bygga hållbara livsmedelssystem och ta hänsyn till det oupplösliga sambandet mellan friska människor, friska samhällen och en frisk planet. Ett hållbart livsmedelssystem måste ge hälsosamma livsmedel till rimliga priser för alla – under alla omständigheter och även i kristider.

Europa måste leda vägen med höga ambitioner och med övertygelse. Med strategin ”Från jord till bord” stakar vi ut en tydlig kurs med ambitiösa mål och konkreta delmål för att ställa om EUs livsmedelssystem. Senast 2030 vill vi att användningen av bekämpningsmedel och antimikrobiella medel samt förlusten av näringsämnen ska minska med 50 procent och det ekologiska jordbrukets andel öka till 25 procent. Vi ska ställa om livsmedelsproduktionen och göra den hållbar.

Vi vet att människor föredrar hälsosamma och hållbart producerade livsmedel och vi ska se till att den möjligheten alltid finns för alla. Samtidigt vill vi genom information göra det lättare för alla att välja hållbara livsmedel. Därför ska vi också skapa en livsmedelsmärkning som är lätt att förstå: hur maten har producerats, hur näringsrik den är och hur den påverkar miljön.

Våra planer sträcker sig även utanför våra gränser. Genom internationellt samarbete, handelspolitik och gröna allianser kommer vi att främja mer hållbara jordbruks- och fiskemetoder, minska avskogningen och öka den biologiska mångfalden samt förbättra livsmedelsförsörjningen och näringssituationen.

Denna omställning leder till långtgående förändringar och har sitt pris, men det är en börda som vi kommer att dela. Med strategin ”Från jord till bord” har vi för avsikt att hjälpa våra jordbrukare, fiskare och livsmedelsproducenter att bli ledande inom hållbarhet och få sin beskärda del av fördelarna.

Samtidigt som vi arbetar för att övervinna coronapandemin måste vi bygga ett bättre, starkare och mer rättvist livsmedelssystem med vår strategi ”Från jord till bord”. Vårt samhälle behöver det. Och vår planet. Temat för Världslivsmedelsdagen detta år ringar väldigt väl in kärnan i vårt arbete: Tillsammans för hållbar och nyttig odling.

Med strategin ”Från jord till bord” som vår ledstjärna kommer vi att garantera att maten är hälsosam och hållbart producerad på en frisk och grön planet. Det är vi skyldiga våra medmänniskor och vår planet.

Stella Kyriakides,

EU-kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet